Belangrijkste criteria met betrekking tot het aanschaffen van zonnepanelen.

 

Door: Frank Rodenrijs

Soort dak

In principe kunnen op de meeste traditioneel vorm gegeven daken wel zonnepanelen geplaats worden. Het mooiste is natuurlijk een flink oppervlak, pal op het zuiden met een helling van ongeveer 30 a 40 graden. In deze situatie wordt het hoogste rendement voorspeld maar is tevens esthetisch het minst storend.

Architectonisch

Het “verstrooien” van de zonnepanelen ten gevolge van allerlei beperking (vorm van het dak, dakramen en schoorstenen e.d.) is – vooral voor architecten – een doorn in het oog.

Aaneengesloten oppervlakken levert een rustiger beeld op.

Ook is het mogelijk de panelen te integreren in het pannendak. De pannen worden dan – ter plaatse van de geplande panelen – verwijderd, waardoor de zonnepanelen “in hetzelfde vlak liggen” als de omliggende pannen. Architectonisch gezien levert dit een veel mooier beeld op, wat ook bij een eventuele verkoop van uw huis een voordeel is.

Kosten

Het laten installeren van zonnepanelen kost – ongeveer – 250 euro per m2 voor panelen opde dakpannen.

Groot nadeel van het monteren tussende dakpannen is dat dit aanzienlijk duurder is. De kosten stijgen hierdoor met ongeveer 25 %.

Dit wordt veroorzaakt doordat – door het verwijderen van de pannen – er een nieuwe waterkerende laag moet worden aangebracht.

Daarnaast krijg u slechts (ongeveer) 1/3 deel van de BTW retour, terwijl bij opbouw dit ongeveer 4/5 deel is.

Gewicht

De extra belasting t.g.v. het gewicht van de zonnepanelen – ongeveer 20 kg per m2 – is bij schuine (pannen) daken gebruikelijk geen probleem. Alleen bij zeer oude – reeds doorgezakte – daken dient dit eerst door een deskundige te worden beoordeeld.

Indien gekozen wordt voor het geïntegreerde systeem gaat het gewicht van de pannen –ongeveer 40 kg per m2 – er natuurlijk weer van af.

Bij platte daken dienen de aluminium frames te worden geballast om te voorkomen dat de de hulpconstructie t.g.v. windbelasting op de panelen instabiel wordt. Hierdoor neemt de belasting van het dak aanzienlijk toe. Het is aan te bevelen dit eveneens door deskundige te laten beoordelen.

Oriëntatie

Zoals gezegd is een oriëntatie pal op het zuiden, met een hellingshoek van ongeveer 30 a 40 graden het gunstigst. Toch blijkt uit bijgaand grafiekje dat ook onder de minst gunstige omstandigheden de panelen altijd nog – ongeveer – 60 % rendement geven.

Zonne-instraling met dakhoek en dakrichting

Resumerend

Oriënteer je goed voordat je een opdracht verstrekt.

Vraag meerdere offertes aan en laadt je niet lijden door de allergoedkoopste, want goedkoop is toch vaak zuurkoop.

Op internet zijn diverse sites te vinden (consumenten verenigingen en overkoepelende organisaties) die je kunnen helpen om tot een voorkeur te komen en er is inmiddels in ons eigen clubje ook de nodige ervaring opgedaan.

 

Bijlagen:

dakvormen

Gewicht zonnepanelen