Veel buurtgenoten zullen zich de laatste jaren geërgerd hebben aan de overwoekerde Zuiderbeek. Bramen en brandnetels, slecht begaanbare paden: zonde van dit mooie stukje natuur. De Groene Wever maakt zich zorgen over deze aftakeling en besloot tot actie over te gaan.

In maart 2020 werd een warmtewandeling gehouden (zie Nieuwsbrief 2) bij een vijftal huizen onderaan de Weverstraat. Het huis van Paul en Sander, dat ze een paar jaar daarvoor gekocht hadden, lichtte bijna overal rood op: allemaal warmte lekken, zichtbaar door de warmtecamera. Toen ze het huis kochten wisten ze al dat ze voor de keus stonden: huis helemaal strippen en verduurzamen of slopen en overgaan tot nieuwbouw.

door Andrea Luyben 
en Ida van Rooijen

Even een korte geschiedenis: het park Bato’s Wijk is in de 19e eeuw als buitenplaats ontstaan. In het centrum werd het herenhuis gebouwd met de toepasselijke naam Bato’s Wijk. Dit betekent 'plek grenzend aan de Betuwe'. Vanuit het herenhuis hadden de bewoners een prachtig uitzicht over de uiterwaarden van de Neder-Rijn en het landschap van de Betuwe.

door Cecile Beernink 
en Ida van Rooijen
Martin en Manon aan de Ploegseweg hielden 10 jaar honingbijen, soms in 10 kasten. Ze besteedden veel tijd aan de kasten met de bijen, en aan de honing. Pas later gingen zij zich verdiepen in “de wilde bijen”. Er is een groot aantal soorten wilde bijen. Naast bijen die nestjes maken in holle stengels of hout, zijn er bijvoorbeeld ook bijen die nestjes maken in de bodem. De honingbijen in kasten concurreren met de wilde BIJ.  Wij mensen kunnen de wilde bij helpen, zowel in de bossen als in de woongebieden. Marion en Martin zagen een Bijenhotel in het Arboretum – Wageningen, en Manon besloot om Martin zo’n bijenhotel cadeau te geven. Dit was in 2020.

Ook in 2023 zetten wij ons in voor een duurzame wijk. We maken in grote lijnen onderscheid tussen de thema’s ‘duurzaam wonen’ en ‘duurzaam groen en blauw’. Daarbij onderscheiden we...