Over de Groene Wever

Als vrijwilligersinitiatief willen wij de duurzaamheid in de wijk bevorderen en bewoners enthousiasmeren voor het nemen van maatregelen in en rond hun woning. Onze wijk strekt zich in het benedendorp uit van de Toulon van der Koogweg tot de Pietersbergseweg en omvat ongeveer 1000 woningen.

Wij ondersteunen met onze activiteiten de gemeente Renkum die verantwoordelijk is voor de energietransitie. Wij drijven op de interesse en de energie van onze vrijwilligers. Die zijn georganiseerd rond de thema’s “duurzaam wonen” en “leefbare omgeving”.

Voor wat betreft het duurzaam wonen organiseren wij onder andere warmte wandelingen om het energieverlies van woningen op te sporen en zijn wij actief in het verspreiden van kennis over de maatregelen die leiden tot een energieneutrale woning. Zie Wijkpaspoort van Batoswijk (bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Kadaster).

De groengroep richt zich op het vergroten van de biodiversiteit, het afkoppelen van regenwater en het tegengaan van verstening van tuinen.

Met regelmaat organiseren wij informatieavonden of andere evenementen in de wijk. Die communiceren wij via onze nieuwsbrief en op onze website. En natuurlijk kan iedereen die de duurzaamheid een warm hart toedraagt bij ons vrijwilligersinitiatief aanhaken. Er is geen speciale kennis of kunde vereist. Wel enthousiasme natuurlijk.

Help vooral ook mee! Stuur je reactie, vraag of bijdrage naar redactie@degroenewever.nl.