o

Laadpalen, deelfietsen en openbaar vervoer. En alles daaromheen natuurlijk. De werkgroep “mobiliteit” denkt na over hoe we in de nabije toekomst ons zouden kunnen verplaatsen waar we zijn en waar we willen zijn.

Deze groep bestaat slechts uit 2 personen en zoekt versterking. Zij willen zich richten op duurzaam pakketvervoer (minder bestelbusjes in de buurt) en op de introductie van elektrische deelauto’s. Hierover bestaat contact met de Stenenkruis groep. Er is heel veel specifieke informatie beschikbaar via andere duurzame buurt initiatieven in de omgeving. De vraag die beantwoord moet worden is of je start met een klein voorbeeldproject op korte termijn, of juist met een brede collectieve buurtaanpak die meer voorbereiding vergt. Meer meedenkers zijn welkom!!

Contactpersonen:  Joan Merens   joan.merens@planet.nl          Jos Janssen josjanssen@me.com

Kijk verder op de kennisbank