Water afvoeren

Het stedelijk gebied is voor het grootste deel verhard door wegen, parkeerplaatsen, pleinen, gebouwen en betegelde tuinen. Hierdoor kan het regenwater in de stad maar in beperkte mate opgenomen door de ondergrond. Meestal wordt regenwater afgevoerd via het riool, waardoor het uit het zicht van de stadsbewoner verdwijnt. Maar tijdens hevige buien kunnen het rioolstelsel of de zuivering overbelast raken en overlast veroorzaken.

Het bovengronds afvoeren van regenwater raakt weer meer in gebruik. Dit maakt het water zichtbaar in de stad en is in veel gevallen minder kostbaar dan de aanleg van een gescheiden rioolstelsel of grotere rioolbuizen. Via (bedekte) goten, greppels, waterlopen, holle wegen en kanalen kan het water afgevoerd worden naar oppervlaktewater of andere plekken waar het tijdelijk kan worden vastgehouden zonder dat het overlast veroorzaakt. Ook door verkeersdrempels en hoge stoepen strategisch te plaatsen, kun je water sturen. Bij bovengronds afvoeren van regenwater is het wel belangrijk om rekening te houden met voldoende afschot, zodat het water in de gewenste richting loopt.

Verder lezen op de site van rainproof.nl

Geen reactie's

Geef een reactie