Salderingsregeling zonnepanelen een jaar verlengd

Bron: Vereniging Eigen Huis

Mensen met zonnepanelen op hun huis kunnen tot 2021 de opbrengst blijven salderen met hun elektraverbruik. Dit maakte minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat eind januari bekend.

De salderingsregeling zou eerst al in 2020 stoppen. Maar de eerder aangekondigde terugleversubsidie, die de salderingsregeling moet gaan vervangen, blijkt complexer dan gedacht en laat daardoor nog even op zich wachten.

Met de terugleversubsidie krijgen huishoudens met zonnepanelen nog steeds een vergoeding voor de stroom die ze aan het elektriciteitsnet leveren. Uitgangspunt is dat de investering in zonnepanelen in gemiddeld zeven jaar kan worden terugverdiend. De toekomstige subsidie moet ook gaan gelden voor eigenaren van zonnepanelen die nu al gebruikmaken van de salderingsregeling.

Zonnepanelen dragen bij aan energietransitie

Volgens de minister duurt het langer om met een uitgewerkt voorstel te komen, omdat de uitwerking van de terugleversubsidie ingewikkeld is. Ook wordt gekeken naar andere, minder complexe, alternatieven.

Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur energie bij Vereniging Eigen Huis: ‘Huiseigenaren moeten kunnen blijven rekenen op een aantrekkelijke regeling die langjarige zekerheid biedt. Met zonnepanelen kan de energierekening flink worden verlaagd en ze wekken duurzame energie op. De aanschaf van zonnepanelen is daarmee voor veel consumenten een mooie manier om bij te dragen aan de zo gewenste energietransitie.’

Geen reactie's

Geef een reactie