o

Deze werkgroep bestaat uit 6 personen en richt zich op de verschillende vormen van woningisolatie (vloer, dak, spouw, glas). De bedoeling is om buurtbewoners voor informatie door te kunnen verwijzen naar de juiste organisaties en websites. Er is ook aandacht voor de duurzaamheid en veiligheid van isolatiematerialen. Als het gaat over de toepassing/uitvoering van isolatie wil de groep inzicht krijgen in (betrouwbare) regionale bedrijven.

Om de nodige kennis op te bouwen gaat de werkgroep contact leggen met buurtbewoners die hun woning succesvol hebben laten isoleren. Verder zal tijdens werkgroepvergaderingen advies worden ingewonnen van deskundigen.

Opgedane inzichten zullen uiteraard worden gecommuniceerd via deze website.

Contactpersoon Frank Buers fbuers@upcmail.nl

16 mei 2019 Je woning verduurzamen begint met isoleren

Kijk verder op de kennisbank