Duurzaam wonen in Bato’s wijk

Energiezuinig wonen staat volop in de belangstelling. Vrijwilligers van de Groene Wever informeren wijkbewoners over de mogelijkheden van verduurzaming en ondersteunen bij het maken van plannen. Het is de bedoeling dat we allemaal overschakelen op een duurzame energiebron: wind, zon of biogas. Zelfs kernenergie wordt in de toekomst weer een optie. Het huidige kabinet wil twee nieuwe kerncentrales bouwen. Aardgas wordt hooguit een bijproduct, als het echt niet anders kan.

In juli 2021 is de Europese Klimaatwet aangenomen. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 55% zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. En in 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. De Nederlandse Klimaatwet sluit naadloos op dit voornemen aan.

 

Van vrijblijvend naar verplichtend

Stap voor stap wordt door de Nederlandse overheid naar klimaatneutraliteit toegewerkt. Was dit tot nu toe experimenteel en vrijblijvend, de komende jaren krijgt de energietransitie een planmatig karakter en krijgt iedere woningeigenaar ermee te maken. Gemeenten hebben de regie in de energietransitie op plaatselijk niveau. Net zoals alle andere gemeenten heeft Renkum een Transitievisie Warmte opgesteld. Wijk voor wijk wordt in overleg met de bewoners een transitieplan gemaakt en vervolgens uitgevoerd. In 2023 wordt Bato’s wijk aangepakt. Voor oude, energie slurpende woningen in onze wijk is isolatie een eerste vereiste.

 

Zelf aan de slag

Op allerlei manieren kun je zelf al aan de slag met het verduurzamen van je woning. Als Groene Wever informeren en ondersteunen wij wijkbewoners. Wij voeren projecten uit, organiseren warmtewandelingen en houden informatieavonden. We geven ook een nieuwsbrief uit waarop je je kunt abonneren. Je kunt bij ons ook een CO2 meter lenen om de luchtkwaliteit in je huis te meten. Hetzelfde geldt voor een rookmachine om kieren op te sporen waar warmteverlies optreedt. Onze ondersteuning (door vrijwilligers) is gratis.

 

Instanties en subsidies

Op veel vragen over het verduurzamen en isoleren van je huis kun je een antwoord vinden bij het Energieloket Midden Gelderland (ELMG) en Milieu Centraal. Hier vind je ook actuele informatie over subsidies waar je als huiseigenaar van kunt profiteren voor isolatiemaatregelen, het aanschaffen van een zonneboiler of een warmtepomp.

Als Groene Wever hebben wij ervaring opgebouwd over betrouwbare en kundige leveranciers. Als je een vraag hebt over het inschakelen van een installateur of leverancier, kunnen wij je misschien helpen. Stuur je vraag dan naar info@degroenewever.nl

 

> Ga naar alle nieuwsberichten over duurzaam wonen