Duurzaam groen en blauw in Bato’s wijk

Een gezonde leefomgeving is de wens van heel veel mensen en zeker ook van de bewoners van Bato’s wijk. De vrijwilligers van de Groene Wever weten dat zij niet de enigen zijn die genieten van onze prachtige omgeving, die dat zo willen houden en waar mogelijk willen verbeteren. Behoud en versterking van de biodiversiteit is daarbij een voorwaarde. We gebruiken de term “Duurzaam Groen en Blauw” om het geheel van de omgeving en de aard van onze activiteiten te beschrijven:

 

Groen

De Groene Wever probeert bewoners te ondersteunen en te stimuleren bij het zelf verbeteren van de eigen omgeving. Daarbij wordt niet alleen aan de tuinen gedacht maar ook aan het openbare groen en de moestuinen in de buurt. In het verleden zijn goed bezochte informatieavonden georganiseerd over duurzaam tuinieren (voorbeeld: flyer). In het voorjaar van 2022 zal een bijeenkomst over “gifvrije tuinen” gehouden worden.

We willen wilde bijen helpen door aandacht te geven aan bij-vriendelijke planten. Kijk vooral op de website voor acties waarbij ook biologisch gekweekte plantjes en bolletjes aangeboden worden.

We vestigen de aandacht op het belang van turf-vrije compost en geven aan wanneer de paddentrek weer begint. Zie hiervoor telkens de website.

 

Blauw

In onze reactie op de Ontwerp-omgevingsvisie van Renkum hebben we aangegeven dat te weinig aandacht is besteed aan “water”. We pleiten voor een stevig blauw-groen raamwerk voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.

Veel inwoners van onze wijk hebben hun regenwater al afgekoppeld om zo verdroging van de grond tegen te gaan. Dit gebeurt met behulp van regentonnen of grintkoffers die ingegraven worden. Zie ook: https://www.renkum.nl/Inwoners/Duurzaamheid_en_energie/Afkoppelen_regenwater

Voor verdere Informatie en hulp, mail naar info@degroenewever.nl.

Initiatieven die onze wijk groener en schoner kunnen maken zijn van harte welkom bij de Groene Wever.  Elektrische deelauto’s, vergroenen van gemeentelijk groen, acties tegen zwerfvuil? De vrijwilligers van De Groene Wever zullen zich inzetten met informatie en waar mogelijk ondersteuning!

 

Algemene informatie

Volg voor informatie over het gemeentelijk groenbeleid de volgende link: https://www.renkum.nl/Bestuur/Regelgeving/Beleidsregels_en_nota_s/Openbare_ruimte_en_groen

Over het belang van de biodiversiteit in onze gemeente is veel informatie te vinden op de site van IVN Zuidwest Veluwezoom, zie https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/biodiversiteit-in-de-gemeente-renkum

 

> Ga naar alle nieuwsberichten over duurzaam groen en blauw