Het was een geslaagde avond 15 november 2022 in de concertzaal: aftrap van het eerste Duurzaamheidscafé. Het zijn bijeenkomsten van de aanjagers van de 15 wijkinitiatieven Duurzaamheid in de gemeente, waarin ervaringen...

Langs de Pleijroute in Arnhem staan 4 windturbines van Windpark Koningspleij. Drie van de turbines zijn het resultaat van een burgerinitiatief en in eigendom van inwoners van Arnhem. Het is mogelijk...

Met een warmtebeeldcamera kun je zichtbaar maken waar de warmte je woning verlaat. In onze wijk zijn al een flink aantal warmtewandelingen gemaakt. Het geeft inzicht in je woning en...

Afkoppelen van de regenpijpen van je huis is super actueel: de drinkwaterleidingbedrijven luiden de noodklok over de beschikbaarheid van voldoende goed grondwater en zelfs op den duur voldoende drinkwater. Regenwater moet dus...

In Renkum heeft een aantal straten al ervaring opgedaan met autodelen. In Oosterbeek start de wijk Talud nu ook een dergelijk initiatief. De initiatiefnemer vraagt andere wijkinitiatieven om aan te...

Afgelopen jaar is in een aantal buurten van onze wijk een maatwerk-energieadvies aangeboden via ons wijkinitiatief de Groene Wever. De buurten waren geselecteerd op grond van vergelijkbare woningen: