Ook in 2023 zetten wij ons in voor een duurzame wijk. We maken in grote lijnen onderscheid tussen de thema’s ‘duurzaam wonen’ en ‘duurzaam groen en blauw’. Daarbij onderscheiden we...

De medewerkers van de Groene Wever hebben op 10 januari samen met enkele andere geïnteresseerden een bezoek gebracht aan Windmolenpark Koningspleij. Ter plekke is door gastheren Leen van Doorn en...

Op 1 december’22 was de Groene Wever aanwezig bij het in gebruik nemen van de Deel-auto van de Van Spaenweg. Dit is voor Oosterbeek de 2e Deelauto, 1e was van de Lebretweg. De Deel-auto’s zijn van de landelijke organisatie: “Onze auto”.

Met een warmtebeeldcamera kun je zichtbaar maken waar de warmte je woning verlaat. In onze wijk zijn al een flink aantal warmtewandelingen gemaakt. Het geeft inzicht in je woning en...

In Renkum heeft een aantal straten al ervaring opgedaan met autodelen. In Oosterbeek start de wijk Talud nu ook een dergelijk initiatief. De initiatiefnemer vraagt andere wijkinitiatieven om aan te...

Afgelopen jaar is in een aantal buurten van onze wijk een maatwerk-energieadvies aangeboden via ons wijkinitiatief de Groene Wever. De buurten waren geselecteerd op grond van vergelijkbare woningen: