Weverstraat 92 in Oosterbeek, verbouwing en verduurzaming van een monumentaal pand: ‘als je het doet, moet je het goed doen’ Ongeveer twee jaar geleden besloot Emma tot de aankoop van het...

Het was een geslaagde avond 15 november 2022 in de concertzaal: aftrap van het eerste Duurzaamheidscafé. Het zijn bijeenkomsten van de aanjagers van de 15 wijkinitiatieven Duurzaamheid in de gemeente, waarin ervaringen...

Als Groene Wever hebben we een formele reactie (‘zienswijze’) ingediend op de ontwerp-omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie schetst de gemeente de ambities voor de langere termijn voor de ruimtelijke toekomst van...