In maart 2020 werd een warmtewandeling gehouden (zie Nieuwsbrief 2) bij een vijftal huizen onderaan de Weverstraat. Het huis van Paul en Sander, dat ze een paar jaar daarvoor gekocht hadden, lichtte bijna overal rood op: allemaal warmte lekken, zichtbaar door de warmtecamera. Toen ze het huis kochten wisten ze al dat ze voor de keus stonden: huis helemaal strippen en verduurzamen of slopen en overgaan tot nieuwbouw.