Via de gemeente heeft de Groene Wever een aantal boekjes gekregen met daarin tips en oplossingen om het regenwater, dat op uw huis en tuin valt, optimaal te gebruiken. Het afkoppelboekje ...

Op 30 november meldde EenVandaag dat er verontreiniging is aangetroffen in GFT-compost die door gemeenten is aangeboden aan burgers als dank voor het inzamelen van hun GFT afval. Het gaat...

Recent is de Stichting Buitens van Renkum opgericht. Het is een burgerinitiatief dat zich inzet om het beheer en de inrichting van landgoederen en buitenplaatsen in de gemeente Renkum via een participatieve aanpak weer op...