VERSLAG  BIJEENKOMST WEVERSTRAAT EN OMSTREKEN DUURZAAM 27 januari 2019

Dit verslag is bedoeld voor de mensen die belangstelling hebben voor de activiteiten van WeoD maar de bijeenkomst van 27 februari in het Filmhuis hebben gemist. Het doel van de avond was een update te geven waar de werkgroepen mee bezig zijn. Het 2edeel was een voordracht van Teus van Eck over 10 stappen op weg naar duurzaam wonen.

 

Wonen en Isolatie:

De isolatiegroep is bijeen geweest. Zij willen ervaringen met isolatiebedrijven in kaart brengen. Ze willen zo komen tot een lijst van goede aanbieders naast het bedrijf waar de collectieve inkoopactie van de gemeente mee in zee is gegaan. De resultaten worden op de site geplaatst. Voor de volgende bijeenkomst willen ze een expert op het gebied van isolatie uitnodigen.

Contactpersoon Frank Buers fbuers@upcmail.nl

Wonen en Energie

Deze groep is nog niet bijeen geweest. Ze plannen op korte termijn een bijeenkomst.

Er wordt gesuggereerd dat het interessant zou kunnen zijn om met geïnteresseerden een paar voorbeeldwoningen te bezoeken waar 0 op de meter gerealiseerd is.  Er zijn namen bekend van woningeigenaren die hier aan mee willen doen.

Contactpersoon: Ruud Meertens meertenspluym@mac.com

Duurzaam Vervoer

Deze groep bestaat slechts uit 2 personen en zoekt versterking. Zij willen zich richten op duurzaam pakketvervoer (minder bestelbusjes in de buurt) en op de introductie van elektrische deelauto’s. Hierover bestaat contact met de Stenenkruis groep. Er is heel veel specifieke informatie beschikbaar via andere duurzame buurt initiatieven in de omgeving. De vraag die beantwoord moet worden is of je start met een klein voorbeeldproject op korte termijn, of juist met een brede collectieve buurtaanpak die meer voorbereiding vergt. Meer meedenkers zijn welkom!!

Contactpersonen:  Joan Merens   joan.merens@planet.nl          Jos Janssen josjanssen@me.com

Groene Omgeving

Er liggen een aantal concrete plannen op tafel. De groep wil een collectieve inkoopactie voor regentonnen opzetten. Daarvoor komt een flyer. Deelnemers zouden dan hulp moeten krijgen bij de aansluiting van de regenton. Er is een inventarisatie gedaan naar moestuinen in de buurt. Er blijken er 3 te zijn. De Moestuin aan het Kerkepad (naast het Oude Kerkje) heeft in april een open dag en biedt schoffelabonnementen aan. Kijk voor meer info op de site. De groep wil zich ook gaan bezighouden met het plastic afval ophaalsysteem wat voor verbetering vatbaar is.

Contactpersoon Gien Koopmans gienkoopmans@hotmail.com

Coördinatie

De coördinatiegroep is bijeen geweest ter voorbereiding van de opstart van de website. Die is in de lucht en begint al aardig wat inhoud te krijgen. De bedoeling is dat alle groepen hun plannen en resultaten via de site delen. Daar kan nu echt mee begonnen worden. Daarnaast is de huidige avond voorbereid. www.weverstraateoduurzaam.nl

Contactpersonen Jos Verweij josverweij@planet.nl Michiel van der Drift michielvanderdrift@gmail.com

 

Gemeentelijke Acties

Collectieve Inkoop: Het blijkt dat 8 van de 25 aanwezigen zich aangemeld hebben bij de collectieve inkoopactie voor isolatie, zonnepanelen of een maatwerk energie advies. De reacties zijn niet onverdeeld positief. Men vindt de adviezen te algemeen; op specifieke woning gebonden vragen wordt niet of onvoldoende ingegaan. In één geval bleek het advies aanmerkelijk duurder dan gepresenteerd op de info avond. Een aantal mensen wil naast het collectieve voorstel toch zelf alternatieven onderzoeken. Ook vindt met het kortingspercentage van 3% wel heel minimaal.

Klimaattafels:3 Van de aanwezigen hebben deelgenomen aan de gemeentelijk Klimaattafels en blijven dat volgen. Zij zullen er over terug rapporteren wanneer er meer duidelijk is.

www.renkumverduurzaamtsamen.nl

 

Buurtinitiatief Stenenkruis “Duurzame  Stek”

De Stenenkruis groep heeft concrete acties lopen. De energiegroep is bezig gelijkvormige woningen te inventariseren en in kaart te brengen. In groepen gelijkvormige woningen zouden collectieve acties uitgevoerd kunnen worden. Tevens wordt het energiegebruik van de wijk in kaart gebracht. Heel concreet werkt men aan het instellen van een radiatorfolie brigade. De omgevingsgroep is voor 12 mei een plantenruilmarkt aan het organiseren. Zij zijn ook bezig met regenwater afkoppelen. Zij krijgen daarbij ondersteuning van een gemeentelijke afkoppelcoach. Hun website: www.duurzamestek.nl

 

10 Stappenplan

Na de pauze heeft Teus van Eck een voordracht gehouden over de 10 stappen die je moet nemen op weg naar duurzaam wonen. Het stappenplan benadrukt dat het essentieel is om je eigen woonsituatie en energiegebruik grondig in kaart te brengen voordat je overgaat tot allerlei “besparingsmaatregelen”. Die zouden anders wel eens niets kunnen opleveren. Meer informatie is te vinden op de site www.teusvaneck.nlBinnenkort verschijnt zijn presentatie ook op onze site.

Het 10 stappen plan versie 3 (Microsoft Word document)

10 stappen plan maart 2019 (Powerpoint Presentatie)

 

Evaluatie

Tijdens de evaluatie bleek dat er zeker belangstelling is om door te gaan met de werkgroepen. Het is soms nog zoeken naar de juiste vorm en realistische activiteiten. De wens om collectief iets aan te pakken blijft de drijfveer onder het buurtinitiatief. De site is beschikbaar en moet gaan dienen als hèt bindmiddel tussen de deelnemers. Concrete activiteiten waar je bij aan kunt haken worden er op aangekondigd en de informatie van de groepen wordt er gedeeld.

Voor begin mei wordt er een nieuwe bijeenkomst gepland volgens hetzelfde format. Een update van de groepen en een relevant verhaal over de zaken waar we mee bezig zijn.

 

 

*** Agenda zoals verzonden voorafgaand aan de bijeenkomst ***

Beste mensen,

Hierbij een herinnering voor de bijeenkomst van WeoD op woensdag 27 februari om 20.00 in het Filmhuis.
Er staan 2 onderwerpen centraal komende woensdag. Het eerste is een korte update van de werkgroepen die we in januari gevormd hebben. Wat is de stand van zaken en wat zijn de plannen. Het tweede is de lezing van Teus van Eck: 10 Stappenplan naar Duurzaam Wonen. De Stenenkruisgroep is ook uitgenodigd voor deze avond.

Het programma is als volgt:

20.00 – 20.05      Opening en Inleiding door Jos Verweij en Carlijn Holtrop
20.05 – 20.50      De Werkgroepen geven een update. Ca 5 minuten per groep
20.50 – 20.55      Waar is het Buurtinitiatief Stenenkruis mee bezig
20.55 – 21.00      Gemeentelijk acties rond centrale inkoop en Klimaattafels, Michiel van der Drift
Pauze
21.10 – 22.00      10 Stappenplan door Teus van Eck
22.00                   Afsluiting

Kijk ter inspiratie nog even op de website!  Tot woensdag,

Vriendelijke groet,

Michiel van der Drift

 

*** Oorspronkelijke bericht ***

WEVERSTRAAT EN OMSTREKEN DUURZAAM

Aan: Aanwezigen op de Startbijeenkomst van 17 januari / Werkgroepleden

BIJEENKOMST OP 27 FEBRUARI IN FILMHUIS. START 20.00. ZAAL OPEN 17.30

Beste mensen,

Tijdens onze startbijeenkomst begin januari heeft Teus van Eck aangeboden om een voordracht te houden over zijn 10 Stappenplan om tot duurzaam wonen te komen. We worden momenteel allemaal overspoeld met informatie over isolatie en zonnepanelen. Natuurlijk is dat nodig en nuttig. Maar er kan heel veel meer. Ook als je om wat voor reden dan ook, niets voelt voor de standaard oplossingen zijn er nog talloze mogelijkheden om tot duurzaam(er) wonen te komen. Teus licht dat verder toe in zijn verhaal. Desgewenst kun je de volgende dag meteen beginnen.

Als we toch bij elkaar komen is het meteen een mooie gelegenheid voor de werkgroepen om toe te lichten wat de leden tot nu toe gedaan hebben en wat de plannen zijn. Dit geldt ook voor de coördinatiegroep / website redacteuren. We hebben belangstellenden van de Stenenkruisgroep ook uitgenodigd en misschien willen die ook wat over hun voortgang vertellen.

Als er tijd voor is kunnen we nog even stilstaan bij de gemeentelijke acties. Hoe wordt de gemeentelijke collectieve inkoopactie gewaardeerd en wat zijn de plannen van de gemeente met het nieuwe initiatief van de Klimaattafels.

Programma
20.00 – 21.00 Teus van Eck. 10 Stappenplan op weg naar duurzaam wonen
21.00 – 21.30 Update van de groepen Wonen en Energie, Wonen en Isolatie, Duurzaam Vervoer, Omgeving, Coördinatie en Website, Stenenkruis Duurzaam Groep
21.30 – 21.45 Gemeentelijk Acties
21-45 – 22.00 Nog in te vullen. Voorstellen welkom

Ken je mensen die belangstelling hebben voor dit programma breng ze dan gerust mee.

Net als vorige keer wordt het Filmhuis gratis ter beschikking gesteld. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Hou voor verdere informatie de site www.weverstraateoduurzaam.nl in de gaten en vul hem waar nodig aan.

Vriendelijke groet,

Michiel van der Drift
Jos Verweij