“WUP’s” ???

De energietransitie begint in onze gemeente door te dringen tot op wijkniveau. In drie wijken wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente al gewerkt aan een  Wijkuitvoeringsprogramma (WUP). Dit zijn Heveadorp, Stenen Kruis in Oosterbeek en Fluitersmaat in Renkum. Ook de Clusterwoningen in Doorwerth komen dit jaar aan de beurt.

Voor Bato’s wijk staat het WUP in 2025 op het programma. En dit gaat ons als wijkbewoners allemaal raken. Want een wijkuitvoeringsprogramma leidt tot een besluit over de energievoorziening in onze wijk. Dit betekent geen aardgas meer, maar op den duur een andere energiebron zoals een warmtepomp of een voorziening voor de hele wijk (warmtenet). Het maken van zo’n WUP neemt al gauw twee jaar in beslag.

Het project wordt getrokken door een adviesbureau en alle partijen die het aangaat zijn erbij betrokken. Dus niet alleen de gemeente, de netwerkbeheerder (Liander) en de woningcorporatie. Maar ook – en met name – de bedrijven en woningeigenaren. Als Groene Wever zijn we geïnteresseerd in de ontwikkelingen. Met andere wijkinitiatieven hebben we gesproken over wat we kunnen betekenen in het proces en hoe we medewijkbewoners kunnen informeren en helpen. We gaan in ieder geval de ontwikkelingen bij de voorlopers zoals Stenen Kruis goed volgen. En we zullen onze bevindingen delen in onze nieuwsbrief.

Overigens: wachten tot 2025 hoeft niet. Je huis isoleren loont altijd. Ook in 2024 kun je weer subsidie aanvragen voor het isoleren van je dak, je vloer of voor het aanschaffen van isolerend glas. Lees meer hierover in het artikel over subsidies en leningen.

Frank Buers
fbuers@upcmail.nl