Nieuws van de Gemeente

De gemeente heeft een coördinator aangesteld o.a. voor informatie-uitwisseling tussen de vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Rogier Groenestein is zijn naam. Van hem krijgen we regelmatig berichten door die niet alleen voor ons als wijkinitiatief, maar ook voor jou als buurtbewoner interessant kunnen zijn. Het laatste informatiebulletin is bijgevoegd. Vooral het volgende kan interessant zijn:

 • Zwerfaval opruimen. Een vereniging, club of school kan 400€/jaar krijgen als het een buurt adopteert om schoon te houden (artikel 3)
 • GFT+e composteren. Over dit onderwerp wordt binnenkort het 6e Duurzaamheidscafé georganiseerd in het kader van de week voor de circulaire economie (artikel 4)
 • Gemeentelijke subsidie woning isolatie. Bovenop de landelijke subsidie voor woningisolatie bestaat er nu een gemeentelijke subsidie van 700€. Zie artikel 5 voor de voorwaarden
 • Regenwater afkoppelen. Hulp bij afkoppelen verlenen of nodig? (artikel 7)
 • Een update over de transitievisie warmte. Bato’s wijk is volgend jaar aan de beurt en daar ga je nog veel over horen. Lees artikel 8 maar volg de ontwikkelingen ook via deze Nieuwsbrief.

——— Doorgestuurd bericht ——–
Van: Rogier Groenestein <r.groenestein@renkum.nl>
Datum: do 18 jan. 2024 om 16:00
Beste groene doener,

 Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen

De feestdagen liggen alweer achter ons, de beste wensen hebben we elkaar gegeven en gekregen en nu is het tijd om het verduurzamen weer op te pakken. In deze nieuwsbrief geven we je tips hoe je in contact kan komen met je buurtgenoten, hoe makkelijk het is om een duurzaamheidscafé te organiseren, hoe je geld verdient met zwerfafval en geld bespaart met gft. Daarnaast is er een gemeentelijke subsidie voor woningisolatie, zijn er wijzigingen in de ISDE-subsidie en vragen we je hulp bij het afkoppelen van regenpijpen. En aan het eind van deze nieuwsbrief geven we u een update over de warmtetransitie.

 Zet eerst een kopje koffie of thee, koekje erbij! En dan wens ik u veel leesplezier.

 1. LSA-bewoners biedt hulp

Soms is het moeilijk om zelf alles te overzien als het gaat om verduurzamen en zou je daar hulp bij willen gebruiken. Je weet niet altijd waar je buurtgenoten mee bezig zijn en ziet soms ineens dat iemand het huis isoleert of een warmtepomp aan het installeren is. Dat wil jij ook en misschien kan je het ook wel samen oppakken. LSA-bewoners biedt ondersteuning aan door een procesbegeleider te koppelen aan initiatieven. Je kan je nog aanmelden tot uiterlijk 31 januari. Samen met je buren verduurzamen? LSA kan jullie koppelen aan ervaren procesbegeleider – LSA (lsabewoners.nl)

 2. Een duurzaamheidscafé, hoe organiseer je dat?

Als ‘groene doener’ zou je graag meer informatie willen vergaren over bepaalde onderwerpen. Misschien heb je ergens anders iemand horen spreken met een interessant verhaal en wil je dat ook in ons duurzaamheidscafé laten horen. Of je hebt een onderwerp waar je nog een spreker bij moet zoeken. Dit zijn de eerste stappen. Laat het me (Rogier) weten als je een onderwerp hebt.

Vervolgens gaan we kijken wat er nodig is voor het te organiseren duurzaamheidscafé en wat de kosten zullen zijn. Ik (Rogier) regel de ruimte, hapjes en drankjes, projectieschermen, etc. Jij zorgt voor één of twee onderwerpen en zoekt samen met mij geschikte sprekers. Jij maakt een agenda, rekening houdend dat er na de sprekers ruimte mag zijn om met elkaar te netwerken. Klein en bescheiden is meer dan voldoende. Maar wil je het groter aanpakken, dan wordt jouw uitdaging ook groter. Samen organiseren hoeft niet zo heel veel werk te zijn. En de facturen, die stuur je lekker mijn kant op 😉.

 3. Zwerfafval, wat doe je eraan?

Deze vraag is uiteraard heel simpel: opruimen die troep. In de gemeente Renkum zijn een hoop vrijwilligers die zwerfafval opruimen. Soms is het een eenling die heerlijk op eigen houtje afval opruimt en soms is het een groepje dat zich aangesloten heeft bij een zwerfafvalbrigade. Maar we hebben in de gemeente Renkum ook ‘zwerfafval adoptiebuurten’. Ben jij een vereniging, club, school of wijkinitiatief en wil je €400,- per jaar verdienen, meld je dan aan als adoptant. De gemeente voorziet in raapmaterialen, veiligheidshesjes en afvalzakken en jullie zorgen dat de buurt weer schoon is. Aanmelden kan bij mij (Rogier).

4. Gft+e wat doe je er mee?

Een onderwerp waar we zeker een duurzaamheidscafé mee kunnen vullen maar waarvoor ik nu alleen wat zaadjes plant. Kliko’s met gft afval worden gevuld aan de straat gezet maar wist u dat u goudgeld aan het weggooien bent? Door snoeiafval klein te maken, blad in uw borders te houden en gras te mulchen kunt u uw planten voeden met hun eigen materiaal. Het scheelt niet alleen het aanschaffen van meststoffen of compost maar u zorgt ook nog eens voor extra biodiversiteit. Al dit snoeiafval wordt opgeruimd door wormen en insecten en deze trekken vogels en egeltjes aan. Ook onbewerkte fruitschillen, groenteafval, theezakjes en koffiefilters kunt u composteren op een hoop of rechtstreeks in uw tuin werpen. Dit wordt dan ter plaatse opgenomen in de grond en is binnen enkele weken niet meer terug te vinden. Deze manier van tuinieren zorgt er ook voor dat overtollig water makkelijker afvloeit in de bodem en tegelijkertijd houdt het vocht vast voor drogere periodes. Etensresten kunt u het beste wel in de kliko gooien. Deze trekken ongedierte aan.

5. Gemeentelijke subsidie woningisolatie

Voor eigenaren van een slecht geïsoleerde woning met een WOZ-waarde lager dan €429.300,- is er vanuit de gemeente op dit moment een mooie subsidie voor het isoleren van hun woning. Bijvoorbeeld voor het isoleren van het dak, de vloeren, muren en glas kunt u tot maximaal € 700,- subsidie ontvangen. Op Subsidie voor woningisolatie – Gemeente Renkum is meer informatie te vinden en kan de subsidie worden aangevraagd.

 De huidige subsidieregeling voor woningisolatie loopt tot 1 april 2024. Er mag vanuit worden gegaan dat er vanaf de zomer van 2024 opnieuw een subsidie beschikbaar wordt gesteld onder dezelfde voorwaarde als de huidige. De gemeentelijke subsidie voor woningisolatie mag gecombineerd worden met de landelijke ISDE-subsidie.

6. Belangrijke wijzigingen ISDE-subsidie

Een van de belangrijkste subsidies voor woningeigenaren die aan de slag gaan met de verduurzaming van hun woning is de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Sinds 1 januari 2024 zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de subsidieregeling. Zo is er extra subsidie voor woningeigenaren die isoleren met milieuvriendelijk isolatiemateriaal en is de regeling toegankelijker geworden voor monumenten.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Voor monumenten zijn de subsidievoorwaarden versoepeld. Zo is subsidie vanaf 3 m2 glasvervanging al mogelijk (i.p.v. 8 m2) en krijgen bewoners nu ook subsidie voor voor- of achterzetbeglazing.
 • Er is extra subsidie voor milieuvriendelijk isolatiemateriaal.
 • Een warmtepomp moet nu minimaal energielabel A++ hebben om in aanmerking te komen voor subsidie. Subsidiebedragen voor energiezuinigere warmtepompen stijgen.

Op de website van de RVO zijn alle wijzigingen te lezen.

De ISDE is een subsidie van de Rijksoverheid. Als bewoners gebruik willen maken van de ISDE, maar er niet uitkomen helpen wij hen graag! Bewoners kunnen hun vraag stellen bij het duurzaamheidsloket van de gemeente of langsgaan in de Energiewinkel.

7. Kom bij het klusteam voor het afkoppelen van regenwater!

Ben jij een echte klusser en heb je groene vingers? Kom dan het klusteam versterken! Bij het klusteam help je bewoners om het regenwater af te koppelen van de riolering. Afkoppelen is namelijk goed voor het milieu. Het schone regenwater stroomt dan niet meer naar de rioolwaterzuivering. Hierdoor blijft het regenwater in de tuin, zodat planten meer water krijgen. Ook raakt het riool minder vaak overbelast tijdens heftige regenbuien, waardoor je meehelpt om wateroverlast te voorkomen. Het klusteam zorgt voor het afzagen van de regenpijpen en het plaatsen van een bochtstuk bij bewoners die dit zelf niet kunnen. Ook helpt het klusteam met het aansluiten van regentonnen. Enthousiast geworden of meer informatie nodig over afkoppelen? Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar duurzaam@renkum.nl  of naar merel@gewoondoen.direct en kijk op de site van www.gewoondoen.direct!

 8. Update warmtetransitie

Elke wijk heeft zijn eigen unieke behoeften en uitdagingen met betrekking tot de warmtetransitie. Daarom wordt de komende jaren per wijk een wijkuitvoeringsplan ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de wijkinitiatieven, bewoners, verhuurders en andere belanghebbenden in de wijk. Deze plannen omvatten gedetailleerde analyses van de huidige energie-infrastructuur, technische haalbaarheidsstudies, en strategieën voor de implementatie van duurzame warmteoplossingen. De inschatting is dat het ongeveer twee jaar duurt om een wijkuitvoeringsplan op te stellen.

In onze Transitievisie Warmte geven we aan hoe we in de gemeente Renkum alle wijken één voor één gaan verduurzamen. Hierin staat welke oplossingen we voor ons zien en hoe we voor elke wijk de plannen verder gaan uitwerken in een wijkuitvoeringsplan.

Om te komen tot een breed gedragen wijkuitvoeringsplan, waar de wijk ook daadwerkelijk baat bij heeft, is samenwerking met jullie en andere bewoners in de wijk essentieel. We moedigen iedereen aan om deel te nemen aan participatiemomenten, zoals inspraakavonden, enquêtes en/of workshops die te zijner tijd per wijk georganiseerd zullen worden door de procesbegeleider. Op deze manier kunnen jullie actief bijdragen aan de besluitvorming en ervoor zorgen dat de wijkuitvoeringsplannen aansluiten bij jullie behoeften en verwachtingen. We staan open voor en willen aansluiten bij kansrijke ideeën en initiatieven van inwoners. Op dit moment verkennen we hoe we specifieke activiteiten van wijkinitiatieven, die bijdragen aan de totstandkoming van het wijkuitvoeringsplan, nog beter kunnen ondersteunen en faciliteren. Zodra we een stap verder zijn, zullen we jullie hierover informeren.

Ondertussen zijn we in Heveadorp en Stenenkruis gestart met het proces voor het opstellen van een Wijkuitvoeringsplan in samenwerking met een procesbegeleider. Binnenkort zullen we ook in Fluitersmaat gaan starten en ook in Clusterwoningen zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken om snel van start te kunnen gaan.

 Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke wijken waar we vóór 2026 beginnen met het opstellen van het wijkuitvoeringsplan. (Q=kwartaal, WUP=Wijk UitvoeringsPlan)

 • Stenen Kruis Oosterbeek: start WUP Q1 2024
 • Heveadorp: start WUP Q1 2024
 • Fluitersmaat Renkum: start WUP Q1 2024
 • Clusterwoningen Doorwerth: start WUP Q2 2024
 • Bato’s wijk Oosterbeek: start WUP 2025
 • Cardanuslaan Doorwerth: start WUP 2025
 • Heidestein Heelsum: start WUP 2025
 • Aan de Beek Heelsum: start WUP 2025

Voor de andere wijken in de gemeente is de planning nog niet bekend. Zodra de planning gemaakt is, zullen we jullie weer updaten.

Hebben jullie vragen, opmerkingen of suggesties over de Wijk UitvoeringsPlannen? Neem gerust contact met Luco van Suntenmaartensdijk l.vansuntenmaartensdijk@renkum.nl of Helena Bühler h.buhler@renkum.nl. Jullie input en betrokkenheid is essentieel voor het succes van de warmtetransitie en de ontwikkeling van effectieve wijkuitvoeringsplannen.

Informatie uit deze nieuwsbrief mag gedeeld worden in eigen nieuwsbrieven of op andere informatiekanalen en mag ook gedeeld worden met derden.

 Met vriendelijke groet,

 

Rogier Groenestein

Coördinator Wijkinitiatieven | Beleidsmedewerker Afval & Circulariteit | team beleid ruimtelijk domein

algemeen
algemeen@degroenewever.nl