Herstel biodiversiteit Zuiderbeek

Veel buurtgenoten zullen zich de laatste jaren geërgerd hebben aan de overwoekerde Zuiderbeek. Bramen en brandnetels, slecht begaanbare paden: zonde van dit mooie stukje natuur.
De Groene Wever maakt zich zorgen over deze aftakeling en besloot tot actie over te gaan.

Inmiddels is contact gezocht met medewerkers van Waterschap Vallei Veluwe en de gemeente. Er zijn twee verkennende gesprekken geweest, waarbij we het eens waren dat er snel iets aan deze situatie van achterstallig onderhoud gedaan moet worden. Daan Markx, die zich bezig houdt met onderhoud van de vijver en deskundig is op het gebied van biodiversiteit, is ook bij het initiatief betrokken.

De medewerker van het Waterschap heeft direct toegezegd dat zij het onderhoud van de beek weer op zich nemen, waarbij een halve meter van de oevers meegenomen wordt.

De gemeente is het ook met ons eens dat het gebied rond de beek overwoekerd is en dit de biodiversiteit niet ten goede komt. Er is toegezegd dat er minstens twee keer per jaar gesnoeid en gemaaid wordt en dat dit maaisel afgevoerd wordt. De paden worden hersteld. We krijgen klein materiaal en handschoenen om het onderhoud tussentijds te kunnen uitvoeren. Ook dan zorgt gemeente dat het groenafval opgehaald wordt. Als we extra hulp nodig hebben, kunnen we contact zoeken. Omdat er te veel stikstof in het gebied zit, is maaien en afvoeren noodzakelijk om tot verschraling van de grond te komen. Dit proces kan wel vijf jaar duren. Geleidelijk kan de oorspronkelijke beplanting terugkomen.

Voorstel van de Groene Wever: tussentijds met vrijwilligers onderhoud plegen. De eerste aanwonende heeft zich al gemeld.

We houden jullie op de hoogte via website en Nieuwsbrief!

algemeen
algemeen@degroenewever.nl