De Groene Wever in 2023

Ook in 2023 zetten wij ons in voor een duurzame wijk. We maken in grote lijnen onderscheid tussen de thema’s ‘duurzaam wonen’ en ‘duurzaam groen en blauw’. Daarbij onderscheiden we drie soorten activiteiten:

Beleid

Het jaar 2023 staat in het teken van de uitvoering van de Warmtevisie van de gemeente. Dat gaat per wijk. Dit jaar is Stenen Kruis aan de beurt. Over twee jaar in 2025 komen wij, Bato’s Wijk, aan de beurt. Samen met het collega-wijkinitiatief SteK zullen we de ontwikkelingen in Stenen Kruis op de Voet volgen.

Concrete projecten en acties

Ook dit jaar zullen we warmtewandelingen faciliteren, waarbij warmtelekken aan woningen met de warmte-camera worden opgespoord. Een aantal leden van de kerngroep krijgt een opleiding als energiecoach. Op hen kunnen bewoners t.z.t. een beroep doen voor een advies-op-maat voor hun woning. Er lopen ook acties zoals ‘Bijenlint’: een mooie biotoop voor bijen in aaneengesloten patronen van bij-vriendelijke planten en bloemen in Renkum en Arnhem.

Ook denken we aan het organiseren van bezoeken aan de Woonwijzerwinkel in Tiel en/of de Energiewinkel in Renkum, waar voorlichting en productinformatie is gebundeld rondom verduurzaming van de woning.

Andere voornemens:
– excursie naar Veld en Beek
– workshop bijenhotel maken
– plantjesmarkt organiseren
– actie tegelwippen
– en wie weet, misschien zijn er ook in Bato’s wijkbewoners die een deelauto-initiatief van de grond gaan tillen.

Kennis delen en communicatie

De website en nieuwsbrief zijn onze communicatie-platforms. In de Nieuwsbrief komt een nieuwe rubriek: ‘Gluren bij duurzame buren’; dit zijn interviews met buurtbewoners die flinke stappen hebben gezet in het verduurzamen van de woning. ‘Duurzame Couleur Locale’ waarin lief en leed én kennis wordt gedeeld in onze wijk.

Ook in 2023 zullen er duurzaamheidscafé ’s worden georganiseerd samen met de gemeente en andere wijkinitiatieven. Zowel meer gerichte bijeenkomsten voor de ‘incrowd’ (kerngroepen van de wijkinitiatieven) als bredere bijeenkomsten voor alle geïnteresseerde bewoners.

We houden u op de hoogte.

Kerngroep van De Groene Wever

Michiel van der Drift
michielvanderdrift@gmail.com