De Energiewinkel Renkum biedt hulp en advies

door Frank Buers

De Energiewinkel (https://www.ewrenkum.nl/) heeft sinds zijn opening op 25 februari verschillende inwoners kunnen helpen met hun vragen over het besparen van energie en het verduurzamen van hun woning
Advies op maat.

Het voornaamste doel van de Energiewinkel is het tegengaan van energiearmoede door op een laagdrempelige manier met inwoners van Renkum in contact te treden. Iedereen kan binnenlopen in de winkel voor informatie en advies. Daarbij wordt basisinformatie verstrekt over de mogelijkheden van isoleren en verduurzamen. Desgewenst wordt iemand in contact gebracht met een energiecoach die bij iemand thuis komt kijken naar besparingsmogelijkheden. Een speciale dienst die de Energiewinkel levert is het analyseren van het energiegebruik van een huishouden door op afstand de slimme meter uit te lezen. Uiteraard is daarvoor toestemming van de huurder/woningeigenaar nodig. Via deze analyse kan een advies op maat worden gegeven over het terugdringen van het energiegebruik.


Sinds de opening
 heeft de Energiewinkel 40 huishoudens kunnen helpen met advies over de verduurzaming van hun woning en een lager energieverbruik. Dat getal moet natuurlijk omhoog. Daarom wil de winkel zijn bekendheid vergroten en de activiteiten uitbreiden. Door de Groene Wever en andere wijkinitiatieven is geadviseerd om de aantrekkelijkheid van de winkel verder te vergroten door meer informatie te tonen over duurzame apparatuur in huis.

Eénduidige advisering

Als wijkinitiatief de Groene Wever hebben wij samen met andere wijkinitiatieven aandacht gevraagd voor éénduidige advisering van inwoners. Het is niet wenselijk dat inwoners, die (gratis) worden begeleid door een energiecoach van de Energiebank, andere adviezen krijgen als ze binnenlopen bij de Energiewinkel. De Energiewinkel doet slechts aan ‘basisadvisering’. In de winkel is uitsluitend informatie over verduurzaming te vinden; je kunt er niets kopen. De analyse van de slimme meter is wel een speciale dienst.

In de Energiewinkel zal ook foldermateriaal van de verschillende wijkinitiatieven – en de gratis energiecoaches – beschikbaar komen. Het is de bedoeling dat je – als je de Energiewinkel bezoekt – meteen kan zien of er een wijkinitiatief in jouw buurt actief is. Op deze manier proberen de Energiewinkel en de wijkinitiatieven goed samen te werken.

Vrijwilligers voor de Energiewinkel gezocht
De Energiewinkel is op zoek naar meer vrijwilligers om de winkel te bemensen. Op deze manier kunnen de openingstijden worden vergroot. Het gaat om een geringe investering. Eén dag per maand is genoeg. Aspirant-medewerkers worden intern opgeleid zodat zij over de basiskennis beschikken om klanten te adviseren. Er staan altijd twee medewerkers tegelijk in de winkel. Je als vrijwilliger aanmelden bij de Energiewinkel kan via info@ewrenkum.nl

Frank Buers

algemeen
algemeen@degroenewever.nl