Verslag van de Groene Wever over 2022

2022 was voor dGW een actief jaar. Er is in de media volop aandacht voor de vele aspecten van duurzaamheid, energie en biodiversiteit, precies de onderwerpen waar dGW zich ook op richt. dGW wil op wijkniveau blijven informeren over deze onderwerpen en er activiteiten en handelingsperspectief aan verbinden. Dat hebben we naar vermogen gedaan in het afgelopen jaar. Het groepje mensen dat de kern van dGW vormt is uitgebreid tot ca. 10, de Nieuwsbrief die dit jaar 4x is uitgekomen wordt aan 160 adressen verstuurd en onze website is steeds actueler, informatiever en fraaier geworden.

Activiteiten

De activiteiten van dGW hebben allemaal tot doel informatie en kennis te delen en waar mogelijk om te zetten in concrete actie.

Duurzaam Wonen, Energie

Op het gebied van wonen is begin 2022 de laatste hand gelegd aan het RRE-isolatieprogramma. Ongeveer 50 woningen hebben een professioneel energiebesparingsadvies gekregen waarmee de bewoners zelf gestructureerd aan energiebesparing kunnen werken.
In de wintermaanden zijn er in eigen wijk, maar ook in omliggende wijken, warmtewandelingen uitgevoerd waarbij groepen bewoners een beeld krijgen van het warmteverlies van hun woning.
In 2022 is, met de stijgende prijzen voor energie, energiearmoede een steeds belangrijker onderwerp geworden. dGW heeft meegedacht in het zoeken naar oplossingen. Daar vloeit uit voort dat een aantal mensen zich opgegeven heeft om warmtecoach te worden. De opleiding start in januari 23.
De warmtetransitie begint heel langzaam vorm te krijgen. Ook onze wijk gaat (lees verder) daar mee te maken krijgen. We houden onszelf op de hoogte, informeren jullie via de nieuwsbrief en bestuderen de verschillende aanpakken die elders uitgeprobeerd zijn.

Duurzaam Groen en Blauw, Biodiversiteit

Informatie over de mogelijkheden om zelf bij te dragen aan het vergroten van de biodiversiteit is op een aantal markten, informatieavonden en bijeenkomsten verspreid. Zo heeft dGW acte-de-présence gegeven op de Zompmarkt, het Park Vertelt en Lokaal Verhaal. Waar mogelijk maken we onze aanbevelingen concreet door te informeren over regenwateropvang, ontstening en infiltratie. Ook hebben we geholpen bij het plaatsen van regentonnen en het verspreiden van zaailingen van inheemse bijen minnende soorten. dGW doet mee met Renkum Zoemt, opgericht door een aantal vrijwilligersorganisaties met o.a. als doel een bijenlint te creëren: bij-vriendelijke plekken door de hele gemeente die met elkaar in verbinding staan.

Samenwerken en Netwerken

dGW heeft een rol gespeelt in het versterken van de samenwerking tussen de verschillende wijkinitiatieven binnen de gemeente en de samenwerking met de gemeentelijke duurzaamheidsafdeling. Een concreet resultaat hiervan is het eerste Renkums Duurzaamheid Café dat in november werd gehouden in de Concertzaal in Oosterbeek.
De gemeente ziet de wijkinitiatieven als een belangrijke partner bij onderdelen van haar duurzaamheidsbeleid, de wijkinitiatieven onderkennen dat op het gebied van duurzaamheid de gemeente de regie en de middelen heeft. Samenwerking ligt dus voor de hand. Die krijgt vorm in deelname aan de voorbereiding van de duurzaamheidscafé’s, de intentie om een coördinator te rekruteren en het beschikbar stellen van een bescheiden handgeld voor de wijkinitiatieven.

algemeen
algemeen@degroenewever.nl