Bezoek aan windmolenpark Koningspleij

De medewerkers van de Groene Wever hebben op 10 januari samen met enkele andere geïnteresseerden een bezoek gebracht aan Windmolenpark Koningspleij. Ter plekke is door gastheren Leen van Doorn en Michiel Steerneman een presentatie verzorgd in het bezoekerscentrum. Het is indrukwekkend om de windturbines van dichtbij te zien en te beseffen hoeveel stroom deze leveren in vergelijking met zonnepanelen (1 molen = 30.000 zonnepanelen)

Energiecollectief

566 bewoners van Arnhem (en omgeving) zijn eigenaar van drie van de vier windturbines langs de Pleijroute. Dit energiecollectief opereert onder de vlag van Rijn en IJssel Energiecoöperatie. De turbines leveren stroom aan 11.000 huishoudens in de omgeving. Het is een prachtig burgerinitiatief voor het leveren van groene stroom. En de investering die je als burger hebt gedaan, levert ook nog eens een mooi jaarlijks rendement op. De vierde windmolen is eigendom van energieleverancier Pure Energie en levert stroom aan industriepark Kleefse Waard. De vier windmolens samen produceren ongeveer 34.000.000 kilowattuur (kWh) per jaar aan groene stroom. Op dezelfde locatie is overigens ook een zonnepark van Sunvest gevestigd. Op dit park van 8 hectare staan 34.000 zonnepanelen die ongeveer evenveel elektriciteit opwekken als 1 windmolen.

Kolossaal

Bij het bezoek buiten, aan de voet van één van de windmolens, is het moeilijk om een inschatting te maken van de hoogte ervan. De verbazing is groot bij het horen van de kolossale hoogte van 115 meter tot de rotor, en 177 meter tot de punt van de rotorbladen. Lees verder De molens staan ook op een degelijke fundering van gewapend beton met een diameter van 17 meter en met gebruikmaking van 30 betonnen heipalen. Als bezoekers hadden wij nog even het idee dat we een windmolen konden beklimmen. Maar dat kun je dus vergeten. Dat is namelijk alleen voorbehouden aan vaklieden die voor onderhoud de molen gezekerd beklimmen volgens de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften.

Locatie

Voor het kiezen van een geschikte locatie voor het windmolenpark is uitgebreid onderzoek gedaan. Er zijn verschillende opties onderzocht. De locatie langs de Pleijroute is als beste uit de bus gekomen, rekening houdend met mogelijke effecten op de omgeving (natuur, bodem, geluid, water). Effecten voor de omgeving zijn er altijd, maar die wil je zo klein mogelijk en maatschappelijk aanvaardbaar houden. Het windpark zelf en het aangrenzende zonneveld doen een beetje unheimisch aan. Daar ga je niet voor je lol een wandeling maken. Maar volgens afspraak zal in de directe omgeving natuurcompensatie plaatsvinden. Overigens heeft de gemeenteraad van Renkum, rekening houdend met natuur en landschap, besloten om zeker tot 2030 geen windmolens toe te staan in onze gemeente.

Interessant

Het was al met al een geslaagd bezoek. Leen en Michiel hebben ons hartelijk ontvangen met koffie en thee en namen ruim de tijd om alle vragen te beantwoorden. Wij hebben nieuwe informatie opgedaan en kunnen beter het belang en de mogelijkheden inschatten van windmolens op land  (eventueel via een energiecollectief) naast alle andere nieuwe energiebronnen.

Michiel van der Drift
michielvanderdrift@gmail.com