2022 was voor dGW een actief jaar. Er is in de media volop aandacht voor de vele aspecten van duurzaamheid, energie en biodiversiteit, precies de onderwerpen waar dGW zich ook...

Via de gemeente heeft de Groene Wever een aantal boekjes gekregen met daarin tips en oplossingen om het regenwater, dat op uw huis en tuin valt, optimaal te gebruiken. Het afkoppelboekje ...

De medewerkers van de Groene Wever hebben op 10 januari samen met enkele andere geïnteresseerden een bezoek gebracht aan Windmolenpark Koningspleij. Ter plekke is door gastheren Leen van Doorn en...

Op 1 december’22 was de Groene Wever aanwezig bij het in gebruik nemen van de Deel-auto van de Van Spaenweg. Dit is voor Oosterbeek de 2e Deelauto, 1e was van de Lebretweg. De Deel-auto’s zijn van de landelijke organisatie: “Onze auto”.

We hebben je via onze site en nieuwsbrieven al enkele malen geïnformeerd over de transitievisie warmte (TVW). In de TVW is beschreven hoe Renkum vóór 2040 energieneutraal moet worden. De bouwkundige staat van de woningen en de isolatiewaarde is per wijk (36 in aantal) in beeld gebracht, evenals de opties voor nieuwe energiebronnen als alternatief voor aardgas. Per wijk wordt een plan gemaakt voor de nieuwe energievoorziening en de hiervoor noodzakelijke aanpassingen van de woningen.