GFT-compost blijkt verontreinigd

Op 30 november meldde EenVandaag dat er verontreiniging is aangetroffen in GFT-compost die door gemeenten is aangeboden aan burgers als dank voor het inzamelen van hun GFT afval. Het gaat om GFT- compost verspreid in maart 2022 o.a. in Nijmegen. Onderzoek van EenVandaag toont aan dat er resten van pesticiden, PFAS en zware metalen in de compost zijn aangetroffen. Voor de meeste van deze stoffen bestaan geen grenswaarden. Het RIVM beschouwt ze als gevaarlijke, persistente stoffen die bij regelmatige en veelvuldige blootstelling gezondheidsrisico’s op kunnen leveren. Ook werden in de compost azolen aangetroffen, een schimmelwerend middel dat resistentie kan veroorzaken en daarmee ongevoeligheid voor bepaalde medicijnen. De strekking van de uitzending was: geen paniek als je niet regelmatig grote hoeveelheden van deze compost hebt gebruikt in je groentetuin.

De Groene Wever heeft ook GFT-compost aangeboden (zie bericht van 15 juni 2022). De compost was afkomstig van AVC. Op 17 juni 2021 hebben wij honderd twintig zakken aangeboden à 1 zak per inwoner. Het ging om zakken van 20 kg. Hoewel het niet om dezelfde compost gaat en deze ook niet op hetzelfde moment is aangeboden, is het toch niet uit te sluiten dat ook de AVC-compost verontreiniging heeft bevat.

Omdat de AVC- compost slecht eenmalig en in kleine hoeveelheden is uitgedeeld, zien wij geen reden tot ongerustheid of verdere actie. We zullen deze actie niet herhalen zolang er geen absolute duidelijkheid is over de kwaliteit van GFT- compost.

Cecile Beernink
beerninkc@gmail.com