Update: Bemesting percelen Oosterbeek en Renkum – Reacties Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) en Vijf Dorpen in het Groen

Eerder heeft de Vereniging Vijf Dorpen in het Groen een brief gestuurd aan Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK), ondersteund door de Groene Wever, over de nogal ruimhartige bemesting die plaatsvindt op percelen van GLK in de gemeente Renkum. GLK heeft daarop een antwoord-brief gestuurd waarin ze aangeeft dat dit allemaal gebeurt binnen bestaande pachtcontracten en bestaande normen.

Hier zijn de nodige vraagtekens bij te plaatsen. Controle op de mestgiften vindt nauwelijks of niet plaats en daarnaast zijn de nadelige effecten op de biodiversiteit in vooral de bosranden duidelijk zichtbaar. Vijf Dorpen overweegt nog een reactie.

Brief van GLK 26-september 2022 (pdf)

Update: Vijf Dorpen in het groen heeft inmiddels een reactie gegeven aan GLK:

Brief van Vijf Dorpen aan GLK-november 2022 (pdf) 

Jos Verweij
josverweij@planet.nl