Renkum Zoemt

“Renkum Zoemt” is een initiatief van Renkummers waar ook De Groene Wever aan meedoet. Met een “bijenlint” wordt geprobeerd het leefgebied voor de vlinders en wilde bijen te waarborgen. Hiervoor is nodig dat er meer bij-vriendelijke (biologische/inheemse) planten gehouden worden, in tuinen, bermen, plantsoenen, bos- en akkerranden.

Je kunt planten (zaailingen van struiken en bomen) aanvragen bij irma.van.die@gmail.com in Wolfheze (van november – februari).

Kijk ook eens op de website www.Meerbomen.nu over georganiseerde bomen-uitdeeldagen en/of ook de optie eens te komen helpen oogsten.

Aan de gemeente hebben we gevraagd om aan te geven of er in Oosterbeek braakliggende stukjesgemeentegrond liggen die door omwonenden beplant mogen worden zodat ze onderdeel kunnen gaan uitmaken van het bijenlint.  Men kan dan hiervoor gratis biologische plantjes ophalen bij  www.mergenmetz.nl, Doorwerth. We hopen hier binnenkort meer over te kunnen berichten zodat we in onze wijk het leefgebied voor bijen en vlinders kunnen uitbreiden.
Ook kan men planten (bomen en struiken) aanvragen bij irma.van.die@gmail.com in Wolfheze (van november – februari).

Hovenier Hans Huitema in Doorwerth heeft een boek gemaakt (soort cursus) waarin de 10 criteria, waaraan een bij-vriendelijke tuin moet voldoen, staan beschreven.

Zie ook:

Ecologische hoveniers: www.tuintelling.nl/tuinreservaten en www.pan-tuinen.nl

Op 8 oktober was een fietstocht langs stukken openbaar groen die al ingeplant zijn en onderdeel vormen van het (toekomstige) bijenlint.

Joost Borsboom
joost.borsboom@gmail.com