Nieuw groen burgerinitiatief: Stichting Buitens van Renkum

Recent is de Stichting Buitens van Renkum opgericht. Het is een burgerinitiatief dat zich inzet om het beheer en de inrichting van landgoederen en buitenplaatsen in de gemeente Renkum via een participatieve aanpak weer op peil te brengen.

Veel landgoederen hebben het zwaar te verduren; historische lijnen vervagen en door achterstallig onderhoud staat de kwaliteit nogal onder druk. De Landgoederennota van de gemeente Renkum ‘Glinsterend in het groen’ benoemt dit en geeft prioriteiten aan. Beheer en onderhoud op landgoed Heidestein in Heelsum is zo’n prioriteit. Helaas heeft de gemeente te weinig middelen en mogelijkheden om hier stevig op in te zetten. Buitens van Renkum wil daar samen met inwoners verandering in brengen.

Daarom heeft een initiatiefgroep van burgers en landschapsarchitecten zich sterk gemaakt voor een aanpak op dit landgoed als een pilot voor een bredere aanpak in de gemeente. In overleg met de omgeving zijn plannen gemaakt en de gemeente ondersteunt, ook financieel, de stichting die nu het licht heeft gezien. De Oosterbeekse landschapsarchitect Rob Aben heeft schetsen gemaakt samen met omwonenden. Vrijwilligers gaan met professionele ondersteuning aan de slag met herstel en onderhoud op Heidestein. Dit alles als pilot voor een bredere aanpak in de gemeente.  Een website is in de maak.

Het eerste bestuur van de Stichting Buitens van Renkum bestaat uit: Charley Erkens, Ton de Boer, Karine de Laat, Ymke Fransen en Roel During.

Meer informatie over de stichting: parkheidestein@gmail.com

Cecile Beernink
beerninkc@gmail.com