Eerste Duurzaamheidscafé in Renkum een succes

Het was een geslaagde avond 15 november 2022 in de concertzaal: aftrap van het eerste
Duurzaamheidscafé. Het zijn bijeenkomsten van de aanjagers van de 15 wijkinitiatieven
Duurzaamheid in de gemeente, waarin ervaringen worden uitgewisseld, kennis wordt opgehaald en inspiratie opgedaan.

Op deze eerste avond, met elan aan elkaar gepraat door Jacqueline Laumans van Groene Stek,
vertelde de beleidsmedewerker Duurzaamheid van de gemeente, Luco van Suntenmaartensdijk,
over de stand van zaken bij de uitvoering van de Transitievisie Warmte in de gemeente. De aanpak gebeurt wijk voor wijk. Bato’s wijk (de wijk van de Groene Wever), is in 2025 aan de beurt. Met de uitvoering zijn dan nog de nodige jaren gemoeid. Daarna kwam een presentatie door Vivare, Jaya Sicco Smit, over de acties van de woningbouwcoöperatie bij de verduurzaming van hun grote bestand huurwoningen. Na de pauze vertelde Theo de Bruijn een successtory van bewoners uit Wageningen die voor een wijk van 450 woningen een energiecoöperatie en warmtebedrijf hebben opgericht waarmee nu een kleinschalig warmtenet wordt gerealiseerd. Tegelijk met de vernieuwing van de riolering in die wijk wordt het warmtenet aangelegd.

Wat tijdens deze eerste bijeenkomst van het Duurzaamheidscafé duidelijk werd, is dat er nog veel werk verzet moet worden door – en in – de gemeente. Veel bewoners zijn zelf al met de
verduurzaming van hun woningen begonnen. Er is behoefte aan een heldere visie en planning vanuit de gemeente om duidelijkheid te krijgen over het nut van eigen investeringen zoals een hybride warmtepomp. Op dit moment is nog geen duidelijkheid te geven over de toekomstige warmtebron voor onze wijk. Misschien kan worden meegelift op een warmtenet van Arnhem. Het voorbeeld van de Wageningse Benedenbuurt laat zien dat je soms als wijk het heft in eigen hand moet nemen om de warmtetransitie te versnellen. Want de gasprijzen zullen de komende jaren niet gaan dalen.

Jos Verweij
josverweij@planet.nl