De Groene Wever op de Zompmarkt in Bato’s wijk op 15 mei 2022.

Mooi weer, veel gezellig ingerichte kramen, enthousiaste mensen, heel veel groen, heel veel informatie, maar allemaal met hetzelfde doel: Renkum nog mooier en groener maken!

Er waren veel bezoekers, er waren ook veel vragen. Soms kwamen er leuke ideeën, maar vooral werd er uitgebreid informatie uitgewisseld tussen de bezetters van de verschillende kramen. 

Zo hebben we ons als Groene Wever aangesloten bij de (app)groep van Renkum Zoemt, die een bijenlint door de hele gemeente wil gaan realiseren voor wilde en honingbijen. Daarbij denken we vooral aan groene, bloeiende bermen, bijenhotels, en planten zaaien waar vooral wilde bijen behoefte aan hebben.

Planten werden geruild, er was koffie met lekker gebak. We hadden een regenton op de kraam gezet en er werd heel wat gerekend om erachter te komen hoeveel water er in de regenton zou kunnen. Dan komt vanzelf ter sprake wat je met regenwater allemaal kunt doen zodat er minder verdroging is en minder kraanwater nodig is. 

Al met al een gezellige, succesvolle middag, zowel voor de bezoekers als voor de vrijwilligers bij de kramen, die zeker herhaling verdient.

Cecile Beernink
beerninkc@gmail.com