Wat betekent de Transitievisie Warmte voor Bato’s wijk?

Op 24 november heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. In dit document wordt beschreven hoe Renkum de komende jaren “van het gas af gaat”. Het streven is om in 2040 energieneutraal te zijn voor 15000 woningen en 600 andere gebouwen. Stap voor stap en wijk voor wijk zal de energietransitie vorm krijgen. In de gemeente wordt begonnen met 6 wijken waaronder Stenen Kruis in Oosterbeek. In onze wijk worden de eerste stappen pas in 2023 gezet. Het plan is om in eerste instantie de woningen in onze wijk via een gezamenlijke aanpak beter te gaan isoleren. Hiermee gaat de gemeente samen met burgers en bedrijven in 2023 aan de slag, maar misschien in de loop van volgend jaar al.

Bato’s wijk in beeld

Voor de TVW is een inventarisatie gemaakt van de aard en staat van de verschillende wijken (woningtype, bouwperiode, energieverbruik) en men heeft gekeken naar de kansen om met de verduurzaming aan de slag te gaan. Omdat onze wijk voornamelijk bestaat uit slecht geïsoleerde oudbouw, levert het collectief isoleren van (koop)woningen veel energiewinst op. Daarom wil de gemeente in onze wijk met de isolatieaanpak beginnen.

Hieronder tref je een aantal kenmerken van onze wijk aan.

Wijk Uitvoeringsplan

Voor elke wijk/buurt in onze gemeente zal uiteindelijk een plan van aanpak worden gemaakt voor de omschakeling naar een andere energiebron. 36 wijken/gebieden moeten de komende 20 jaar worden aangepakt, een enorme opgave. In de scan van elke wijk is alvast gekeken naar mogelijke nieuwe warmtebronnen, zoals restwarmte van de industrie, het plaatsen van collectieve warmtepompen of het toepassen van individuele oplossingen. Verder zijn de “koppelkansen” beoordeeld: de mogelijkheden om werkzaamheden te koppelen aan ander, gepland onderhoud aan straat- of leidingwerk. Wat betreft de warmteoplossingen voor onze wijk ligt overigens een lucht-water warmtepomp, collectief en/of individueel voor de hand.

Als de woningen in onze wijk voldoende zijn geïsoleerd kan een gezamenlijk uitvoeringsplan worden gemaakt om over te schakelen naar een andere warmteoplossing. Dit uitvoeringsplan staat nu voor 2025 geagendeerd. De gehele periode van omschakeling neemt overigens veel tijd in beslag. Dat geldt niet alleen voor het plan dat in goed overleg met woningeigenaren moet worden gemaakt, maar ook voor de uitvoering die meerdere jaren in beslag gaat nemen. Niet onbelangrijk is dat de gemeente streeft naar een haalbare en betaalbare oplossing voor iedereen. De investeringen van woningeigenaren zullen via subsidies en een lagere energierekening aantoonbaar terugverdiend moeten kunnen worden.

Om zeker te weten welke (warmte)oplossingen het beste zijn voor een wijk is nog veel onderzoek nodig. Bovendien is de techniek volop in ontwikkeling. Dat vraagt om flexibiliteit in het hele proces. De TVW is daarom geen einddocument, maar zal elke vijf jaar worden aangepast aan nieuwe inzichten.

Gemeente volgt landelijke overheid

Renkum is net als alle andere Nederlandse gemeenten verplicht om mee te werken aan het nationale Klimaatakkoord en het doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Het opstellen van een gemeentelijke TVW vóór eind 2021 is dan ook een verplichting van de landelijke overheid. Om de plannen als gemeente uit te kunnen voeren, is veel menskracht en geld nodig. De verwachting is dat de noodzakelijke middelen via het nieuwe regeerakkoord beschikbaar zullen komen.

Rol van de Groene Wever – communicatie!

Als Groene Wever hebben wij benadrukt dat complete en duidelijke communicatie naar burgers hard nodig is. Wij gaan ervan uit dat iedereen wil weten wat hem/haar boven het hoofd hangt en hoe de dialoog wordt gevoerd. Het huidige document vinden wij niet geschikt om burgers te informeren. Daarom hebben wij gevraagd om een publieksvriendelijk, interactief document te maken waarmee burgers gemakkelijk een antwoord kunnen vinden op praktische vragen, zoals:

  • Kan ik nog wel een nieuwe cv-ketel aanschaffen?
  • Wanneer is mijn wijk aan de beurt?
  • Moet ik wachten op de actie van de gemeente of gewoon doorgaan met het isoleren van mijn woning?

 

Op het moment dat de gemeente in onze wijk met de isolatieaanpak aan de slag gaat, staan wij klaar om wijkbewoners te informeren en te ondersteunen in het gesprek met de gemeente en de uitvoerende bedrijven.

 

 

 

 

Michiel van der Drift
michielvanderdrift@gmail.com