Warmtewandelingen kunnen weer!

De temperaturen zakken weer. Als je je energieverbruik bijhoudt zie je dat je gasverbruik waarschijnlijk weer langzaam stijgt. Een warmtescan maakt daar geen einde aan. Het geeft je wel inzicht waar in je huis warmteverliezen optreden en waar verbetering mogelijk is. In onze wijk hebben we vrijwilligers (scanners) die een warmtewandeling kunnen uitvoeren.

Met een groepje van ca. 5 buurtbewoners loop je samen met de scanner langs de huizen. Bij alle huizen wordt met een thermocamera bekeken of er warmtelekken te zien zijn. De wandelingen worden ’s morgens vroeg of ’s avonds uitgevoerd wanneer de temperatuur onder de 5 graden is. Aanmelden bij redactie@degroenewever.nl. Kijk voor meer informatie op www.degroenewever.nl

Warmtewandeling via de Groene Wever

Bij een warmtewandeling loop je samen met een scanner met een warmtebeeld camera langs een aantal huizen. De bewoners van die huizen lopen mee. Bij ieder huis wordt de buitenkant van het huis gescand waarbij plaatsen waar warmte verloren gaat zichtbaar worden. Samen bespreek je wat de mogelijkheden zijn om daar iets aan te doen of om eventueel gezamenlijk actie te ondernemen.

De warmtewandelingen gaan door in coronatijd. Het aantal deelnemende huizen per wandeling blijft gelijk, maar we maken afspraken dat er telkens maar 2 of 3 eigenaren aanwezig zijn. Iedereen loopt dus een paar huizen mee en wordt daarna afgelost.

Om een warmte wandeling te doen is er een initiatiefnemer/aanvrager nodig. Die zoekt er nog 3 a 4 bewoners van andere woningen bij die belangstelling hebben. Daarna wordt de scan aangevraagd bij de scanner.

De initiatiefnemer spreekt met de bewoners en de scanner een datum en moment af dat iedereen kan. Daarna regelt de scanner de camera via het Energie Loket Midden Gelderland.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Temperatuur < 5 graden en droog. Een avondwandeling kan alleen plaats vinden als er overdag niet te veel zon is geweest zodat de muren niet van buiten opgewarmd zijn
  • Tijdstip wandeling ’s morgens vanaf 07.00 of 7.30 of ’s avonds vanaf 19.00. Duur ca. 15 a 20 minuten per woning
  • Huizen moeten ca. 5 tot 8 uur van tevoren voorverwarmd worden op normale binnentemperatuur. Dat geldt ook voor alle vertrekken die je wilt laten scannen. Gordijnen open.
  • De camera moet beschikbaar zijn (dat regelt de scanner)
  • De scanner levert binnen een week een rapportje met foto’s aan alle deelnemers via de initiatiefnemer
  • De gegevens (straat en huisnummer) van de deelnemers evenals het scanrapport worden doorgegeven aan het ELMG. Mailcontact verloopt via de initiatiefnemer (privacy)
  • Aan een warmtewandeling zijn geen kosten verbonden.

Het is handig 2 data te plannen. De scanner geeft 24 uur van tevoren door of het door kan gaan, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Eindresultaat: een beeld van de plekken in je huis waar warmteverlies optreedt. Uitwisseling tussen bewoners, over wat mogelijk is en wat anderen al gedaan hebben of wat samen aangepakt zou kunnen worden. De scanner stuurt een verslagje met een paar opmerkingen en foto’s per huis.

Beperkingen: Er komt geen advies uit. Meer een gesprek over wat er mogelijk is. Een andere beperking is het dak. Daar is met deze methode weinig van te zeggen van buitenaf vanwege de hellingshoek.

Voor meer informatie, aanmelding of coronaprotocol kun je contact opnemen met Michiel van der Drift. 0647874425 of michielvanderdrift@gmail.com

 

Michiel van der Drift
michielvanderdrift@gmail.com