CO2 meten

Het wijkinitiatief Groene Wever beschikt sinds kort over een CO2 meter. De hoeveelheid CO2 in een
ruimte is een indicator voor de luchtkwaliteit. Te veel CO2 betekent mogelijk te weinig zuurstof en
waarschijnlijk te veel andere stoffen. Daar kun je duf van worden. Maar ook ziektekiemen
verspreiden zich sneller in slecht geventileerde ruimten.

Door te isoleren dichten we veel openingen die warmte doorlaten maar ook schone lucht toelaten.
Hoe meer we gaan isoleren hoe groter de behoefte aan voldoende ventilatie wordt. Of je voldoende
ventileert in alle gebruiksruimten kun je ontdekken met de CO2 meter.

De CO2 meter die wij hebben kunnen aanschaffen, toont het CO2 gehalte real time (op het moment
van meten). Bij overschrijding van de aanbevolen maximumwaarde (800 PPM) springt er een lampje
op oranje. Boven de 1.200 PPM kleurt het lampje rood. De lucht is dan echt van slechte kwaliteit en
je moet actie ondernemen. Op het scherm is ook het verloop van de CO2 concentratie in de tijd te
zien.

De CO2 meter met handleiding is te leen bij de Groene Wever. Je moet ongeveer een week lang de
waarden bijhouden om een goed beeld van de luchtkwaliteit in je woning te krijgen. Aanvragen bij
info@degroenewever.nl

Michiel van der Drift
michielvanderdrift@gmail.com