Actie: Tuinier Turfvrij! Gratis compost afhalen

Turfwinning uit veengebieden is schadelijker voor het leefmilieu op aarde, dan het kappen van regenwouden.

Dringt het tot u door..? Dat is heel verontrustend!

Daarom hebben wij de volgende actie: donderdag 17 juni om 18-19.30u delen wij een pallet turfvrije compost van de gemeente uit op de Dam, bij het pad door het Zweiersdal. Wie het eerst komt, die het eerst maalt, op=op.

Voorwaarde voor ontvangst: lees onderstaande uitleg

Turf of laagveen, is ontstaan door duizenden jaren zuurstofarme opeenhoping van plantenresten in moerasgebied. Veengebieden zijn hierdoor een gigantische permanente opslagplaats van koolstof. Wereldwijd gaat het om een half triljoen ton koolstof. Dit wordt geschat op twee keer zoveel koolstof als in alle bomen ligt opgeslagen, terwijl veenlandschap maar 3 % van het aardoppervlak beslaat en bomen grofweg 30%.

Een permanente opslagplaats zolang er geen zuurstof bij komt…

Zodra veen ontwaterd wordt, komt er zuurstof bij de plantenresten en komt het afbraakproces op gang. Hierbij komt de vastgelegde koolstof (relatief) razendsnel vrij in de vorm van CO2 en N2O (lachgas, een nog schadelijker broeikasgas dan CO2).

En behalve dat turfwinningsgebieden dus enorm veel broeikasgassen in de lucht brengen, nemen ‘levende’ veengebieden juist heel veel koolstof op, zelfs meer dan bossen. Volgroeide bossen nemen nauwelijks meer CO2 op; de jonge bomen in de groei nemen koolstof op, maar de oude bomen die afsterven en verrotten, geven het weer vrij.

Veenmoerassen blijven daarentegen koolstof vastleggen door steeds nieuwe lagen veen aan te maken, zolang er maar geen zuurstof bijkomt…

En dan is er natuurlijk nog het verlies aan biodiversiteit bij het afgraven van de veengebieden. Wanneer je deze aflevering van de Keuringsdienst van Waarde bekijkt, is iedere verdere uitleg overbodig. Gigantische kale vlaktes blijven er achter.

           

Geen turf meer in onze tuinen, dat is een begin. Geef het door.

Meer informatie: www.globalpeatlands.org, turfvrij.nl

algemeen
algemeen@degroenewever.nl