Pot- of tuingrond nodig? Zonder turf graag!

Al jaren is bekend dat compost op turfbasis slecht is voor het milieu. Wist u dat? Tot mij is dat pas werkelijk doorgedrongen en het baart mij zorgen. Laatst las ik er weer een artikel over en daarom ga ik het u hier ook uitleggen.

Turf of laagveen, is ontstaan door jarenlange (duizenden) zuurstofarme opeenhoping van organisch materiaal in moerasgebied. Hiermee is een gigantische hoeveelheid CO2 opgeslagen. Wereldwijd gaat het om een half triljoen ton koolstof. Dit wordt geschat op twee keer zoveel koolstof als in alle bomen ligt opgeslagen, terwijl veenlandschap maar 3 procent van het aardoppervlak beslaat. Zodra turf wordt afgegraven en er zuurstof bij komt, begint het te rotten. Hiermee komt de vastgelegde CO2 (relatief) razendsnel vrij, ook in onze tuinen…

Behalve dat afgegraven veengebieden dus enorm veel koolstof uitstoten, nemen ‘levende’ veengebieden juist heel veel koolstof op, zelfs meer dan bossen. Volgroeide bossen nemen nauwelijks meer CO2 op; de jonge bomen in de groei nemen koolstof op, maar de oude bomen die afsterven en verrotten, geven het weer vrij. Veenmoerassen blijven daarentegen koolstof vastleggen door steeds nieuwe lagen veen aan te maken, zo lang er maar geen zuurstof bijkomt.

En dan is er natuurlijk nog het verlies aan biodiversiteit bij het verdwijnen van veengebieden. Met onze plantjesacties kunnen wij daar helaas niets tegen doen.

Veengebieden moeten behouden blijven; geen turf meer in onze tuinen.

Bent u overtuigd? Op Velt.nu vind je tips bij het kiezen van potgrond.

Vertelt u het ook door?

(bron: ‘De tuinjungle’ van Dave Goulson (de hommelprofessor))

algemeen
algemeen@degroenewever.nl