Gratis duurzaamheidsadviezen voor woningclusters

In de vorige nieuwsbrief is melding gemaakt van de duurzaamheidsadviezen voor drie clusters van woningen in onze wijk: de geschakelde woningen in de Dr. Brevéestraat, de premie A en B woningen van de Molenberg en de gelijkvormige woningen van de Voorinkstraat (en het Jagerspad).
In samenwerking met de bewoners die als ambassadeur voor hun cluster optreden, heeft de Groene Wever dit project met gemeentelijke subsidie (RRE = Regeling Reductie Energiegebruik) mogelijk gemaakt. Behalve ons wijkinitiatief zijn ook Hevea Initiatief (Heveadorp), Fluitersmaat (Renkum), Clusterwoningen Doorwerth en Groene Stek (Stenenkruis) actief in het RRE-project.

Advies op maat
Alle woningeigenaren die willen meedoen, krijgen een gratis en onafhankelijk advies over de verduurzaming van hun woning. Het advies dat wordt uitgevoerd door Esther Schenkelaars van lbs63, geeft allereerst een doorsnee van de huidige staat van de woning, het energiegebruik en het comfort. Vervolgens komen in het advies de verschillende maatregelen aan de orde die je kunt nemen om het comfort te verbeteren en het energiegebruik terug te dringen. Als je alle stappen doorloopt, bereik je in het gunstigste geval een energieneutraal huis. Vloerisolatie, dakisolatie, het optimaal inregelen van je verwarming (waterzijdig inregelen heet dat), de beste manier van ventileren, de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnecollectoren en het plaatsen van een warmtepomp: dit zijn allemaal onderwerpen die de revue passeren in het advies. Ook het kostenaspect komt aan de orde. Wat kosten die maateregelen allemaal, wat is de terugverdientijd en welke subsidiemogelijkheden zijn er?

Warmte wandelingen
Om de deelnemers te laten ervaren hoe het met de isolatie van hun woning is gesteld, heeft de Groene Wever voor elk cluster gratis warmte wandelingen georganiseerd (elders in deze nieuwsbrief leest u daarover meer). Michiel van der Drift en Albert Smit hebben bij het ELMG een cursus thermografie gevolgd. Zij laten met behulp van een thermografische camera zien waar de warmte via kieren of slecht geïsoleerde gevels en ramen uit uw woning ontsnapt. Alle deelnemers ontvangen een (beeld)verslag van de wandeling.

Informatiebijeenkomsten
In elk cluster wordt het traject afgesloten met een informatiebijeenkomst. Fysieke bijeenkomsten zitten er door Corona niet in. Daarom organiseren we digitale bijeenkomsten via Zoom. De laatste bijeenkomst vindt eind februari plaats. Het is voor iedereen even wennen zo’n bijeenkomst via het computerscherm. Maar de deelnemers zijn enthousiast over de geboden informatie. Iedereen kan zijn vragen kwijt en er komen leuke gesprekken op gang. In elke bijeenkomst laten we een koploper aan het woord. Dit is iemand die al verschillende maatregelen heeft genomen en anderen kan inspireren.

Energiekosten van €183 naar €35 per maand
De koploper van de Dr. Brevéestraat woont er nu bijna anderhalf jaar. Bij het betrekken van zijn woning, heeft hij meteen de koe bij de horens gevat:

Onze maandlasten voor het energieverbruik bleken hoog uit te vallen. Daarom hebben we er meteen werk van gemaakt om de warmte zoveel mogelijk binnen te houden. We hebben een energiecoach van Energieloket Midden Gelderland over de vloer gehad en die heeft ons goed advies gegeven. Hij zei dat dakisolatie gemakkelijk zelf is aan te brengen. Dat viel nog niet mee, maar we hebben nu heel wat isolerende PIR-platen tegen het dakbeschot. Voor de overige maatregelen die we niet zelf konden uitvoeren, hebben we verschillende bedrijven uitgenodigd om een offerte uit te brengen, minimaal twee en voor de spouwisolatie zelfs vier! We hebben voor het isoleren van de spouw het bedrijf gekozen dat de vervuiling in de spouw opmerkte dat eerst verwijderd moest worden voor een optimaal isolerend effect. Vloerisolatie hebben we ook laten aanbrengen met een nieuw materiaal dat icynene heet. Het is tegen de onderkant van de vloer aangespoten via de kruipruimte. Voor een goede vensterisolatie hebben we in bijna de hele woning HR++ glas laten plaatsen. Om die reden hebben we ook de schuifpui en de voordeur laten vervangen. Tenslotte hebben we 8 zonnepanelen op ons dak laten plaatsen. Er blijven nog wat wensen over, maar het resultaat mag er wezen. Want van een maandlast van €183 zijn we nu uitgekomen op een bedrag van €65 voor ons energieverbruik. En omdat onze nieuwe energieleverancier het teveel aan opgewekte stroom vergoedt, komen we uiteindelijk uit op een bedrag van €35.”

Evaluatie
Natuurlijk zijn wij benieuwd of de deelnemers aan dit project voldoende zijn geïnformeerd en enthousiast zijn geworden om daadwerkelijk maatregelen te gaan treffen in hun woning. En gaan bewoners die maatregelen alleen uitvoeren of doen ze dit samen met andere bewoners van het cluster? Samen valt er misschien een schaalvoordeel te behalen. Om de ervaringen en de voortgang te meten zullen we over enige tijd een enquête aan de deelnemers versturen. Als er in de tussentijd nog hulp of advies nodig is, kunnen wij mensen op het goede spoor zetten.

Frank Buers, 0624675922

algemeen
algemeen@degroenewever.nl