Update duurzaam

 

Dit verslag is bedoeld voor de mensen die belangstelling hebben voor de activiteiten van WeoD maar de bijeenkomst van 15 mei in het Filmhuis hebben gemist. Het doel van de avond was een update te geven waar de werkgroepen mee bezig zijn. Het 2edeel was een voordracht van David Willemsen van de Energie Cooperatie Rijn en IJssel over de postcoderoos.

Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft een 15 tal geïnteresseerden de woning op Weverstraat 94 bezocht. Dit oude pand met steens muren wordt geheel gerenoveerd en afgekoppeld van het gas. Het gaf een interessant inkijkje in de state of the art op het gebied van isolatie, HR++ en triple glas, vloerverwarming (bij houten vloeren) en hybride warmtepomp. Van het gas is technisch mogelijk maar overduidelijk een langdurig en kostbaar proces waarin veel specialismen samenkomen en professionele begeleiding behoeft.

Wonen en Isolatie:

De isolatiegroep heeft een aantal woningen bezocht die door de bewoners geïsoleerd zijn. Via het ELMG (EnergieLoket Midden Gelderland) is een warmtewandeling langs 5 woningen gehouden. Doel van de groep is om ervaringen met isolatiebedrijven in kaart brengen. De resultaten worden op de site geplaatst en gedeeld met geïnteresseerde buurtbewoners. De groep overweegt of het zinvol is om zelf warmtescans uit te gaan voeren. Technisch is dit niet zeer veeleisend en ook de beschikbaarheid van een camera is geen probleem. Het zoeken is naar mensen (vrijwilligers) die dit soort scans willen uitvoeren.

Contactpersoon Frank Buers fbuers@upcmail.nl

Wonen en Energie

Deze groep heeft bouwkundige informatie verzameld over het plaatsen van pv panelen. Ook wordt een prijsvergelijking van verschillende leveranciers bijgehouden op de site. De groep heeft besloten om zich meer toe te gaan leggen op pv panelen en 0 op de meter. Een eerste voorbeeldwoning is bezocht. Indien er belangstelling is kunnen er nog andere woningen bezocht worden. Er zijn namen bekend van woningeigenaren die hier aan mee willen doen.

Contactpersoon: Ruud Meertens meertenspluym@mac.com

Duurzaam Vervoer

Deze groep bestaat nog steeds uit 2 personen en werkt samen met de Stenenkruis groep. Er is een eerste onderzoek gedaan naar duurzaam pakket vervoer en minder bestelbusjes in de wijk. Dat blijkt niet eenvoudig te organiseren vanwege veel verschillende partijen en belangen. Er zal een peiling plaats moeten vinden om uit te zoeken of er draagvlak bestaat voor het zelf ophalen van pakketjes op een centraal punt.

Er is belangstelling om meer te weten over de mogelijkheden van (e-)auto delen. De vraag die vorige keer ook op tafel lag en die beantwoord moet worden is of je start met een klein voorbeeldproject op korte termijn, of juist met een brede collectieve buurtaanpak die meer voorbereiding vergt. Jos is voorstander van een snelle start en al doende leren, ook al vanwege bestaande subsidie mogelijkheden. Anderen zien meer in aansluiting bij bestaande initiatieven.

Tijdens de vergadering zijn ervaringen uitgewisseld met auto-delen via de app ‘Snapcar’.  Deze werkt niet buurt-specifiek (bij elkaar brengen van huurder en verhuurder van particuliere auto’s met div. waarborgen zoals verzekering, aansprakelijkheid etc.).De groep is op dit moment te beperkt om met een concreet plan te komen. De groep wil eind juni, samen met STEK een informatie avond organiseren met ervaringsdeskundigen

Contactpersonen:  Joan Merens   joan.merens@planet.nl          Jos Janssen josjanssen@me.com

 

Groene Omgeving

Deze groep heeft goed contact ontwikkeld met de afkoppelcoach. Er is een praktische handleiding beschikbaar om tot afkoppelen van regenwater te komen. Na toestemming wordt deze op de site geplaatst. Er is een mail uitgegaan met het aanbod om gezamenlijk regentonnen in te kopen. Ook zijn bewoners direct benaderd. 8 personen lijken daar op in te gaan. Waar nodig kan assistentie bij het plaatsen worden georganiseerd. Na aanschaf en plaatsing van de regentonnen kan worden bekeken of deze aanpak verder uitgebreid kan worden

Contactpersoon Gien Koopmans gienkoopmans@hotmail.com

Coördinatie

www.weverstraateoduurzaam.nl en redactie@weverstraateoduurzaam.nl

Drie mensen nemen deel aan de gemeentelijke klimaattafel gesprekken bij de tafels: Wijkgerichte aanpak, grootschalige energieopwekking en groen en water. Alle informatie over de klimaattafels en de voortgang is te vinden op de nieuwe site: www.renkumverduurzaamtsamen.nlOp 27 juni worden de resultaten gepresenteerd op een gemeentelijke klimaattop in het Doornwerth College.

Onder de aanwezigen bestaat behoefte aan meer informatie van de kant van de gemeente over de kaders waarbinnen transitie moet plaats vinden en concrete facilitering van initiatieven, bijv. het opstellen van een energie-atlas met bijv. informatie over warmte-overschot en warmtevraag in de gemeente (kunnen slimme koppelingen worden gelegd?), met een heldere WKO-kaart, vergelijkbaar met de gemeente Arnhem, etc..
Gemeenten in de regio krijgen nu de taak om de Regionale EnergieStrategie (RES) die er ligt van de regio Arnhem-Nijmegen, om te zetten in concrete actie en maatregelen. Hoe staat het hiermee?

Afspraak: bij de gemeente de stand van zaken nagaan m.b.t. deze invulling van de RES
Uit afgewezen verzoeken blijkt dat in het Zweiersdal geen diepe boringen voor WKO geplaatst mogen worden. Waar in onze wijk mag het dan wel? Bestaat er een inventarisatie van (gemeentelijke) daken die geschikt zijn voor zonne-energie? Er zal contact gezocht worden met de gemeente om hierover meer duidelijkheid te krijgen.
Afspraak: Dominique gaat de WKO-beperkingen nog eens specifiek na voor Weverstraat 94.
Contactpersonen Jos Verweij josverweij@planet.nl Michiel van der Drift michielvanderdrift@gmail.com

De Postcoderoos en de Energiecoöperatie Rijn en IJssel

David Willemsen licht de postcoderoos toe en de rol die de energiecooperatie hierbij kan spelen. De kern is dat mensen die wel willen investeren in zonneënergie maar dit niet kunnen/willen  via panelen op eigen dak dit kunnen doen via een collectieve installatie. Om schaalvoordelen en subsidie te benutten is een groep van minstens 50 investeerders / leden nodig die gezamenlijk ca. 500 panelen beheren. De investering is ca. 250 € per paneel. Het rendement op de investering is ca. 5%. Belangstellenden moeten een geschikte locatie aandragen die minstens 15 jaar beschikbaar is. De energiecooperatie kan (hoeft niet) de verdere uitvoering en het beheer verzorgen en zo de groep investeerders ontzorgen. Twee aanwezigen blijken bezig te zijn met een plan om het dak van de Paasbergflat voor zonneenergie te benutten.

Afspraak (contactpersoon Paasbergflat en David Willemsen): het contact tussen Paasbergflat en ELMG is gelegd en de optie wordt verder onderzocht/uitgewerkt. Eea wordt tzt terug gemeld aan WeoD.

 

 

Leo van Snippenburg
leo@vansnippenburg.nl