VERSLAG BIJEENKOMST IN HET FILMHUIS OP 17 JANUARI

Op 17 januari heeft er een voortgangsbijeenkomst plaats gevonden volgend op de info avond over Weverstraat Duurzaam in de Concertzaal in december. Voor deze bijeenkomst is iedereen uitgenodigd die in de Concertzaal aangegeven heeft actief iets te willen gaan doen of daar nog over na te denken. Voor de avond zijn ca. 40 personen uitgenodigd en waren er 20 aanwezig.

Doel van de Vervolgavond

Doel van de avond: Nagaan of er werkgroepen te vormen zijn rondom de eerder geïdentificeerde clusters: Wonen, Vervoer en Groen, die zelf actief aan het werk gaan met de door hun gekozen activiteiten. Ook noodzaak en vorm van een coördinatie groep moet duidelijk worden.

Ontwikkelingen sinds december

Na de infoavond van 10 december en direct na de voortgangsbijeenkomst zijn de volgende reacties gekomen:

 • De resultaten van de infoavond zijn uitgewerkt en rondgestuurd. Deze resultaten hebben als basis gediend voor de avond van 17 december
 • Tom Nijenhuis heeft aangeboden om een website te bouwen en als webmaster op te treden. De website www.weverstraateoduurzaam.nl is in de lucht maar moet nog gevuld
 • Suzanne en Leo van Snippenburg willen als redacteuren voor de site gaan optreden
 • Teus van Eck is bereid om technisch advies geven
 • Wilma van der Bruggen wil indien nodig haar juridische kennis inbrengen
 • Frank Rodenrijs wil indien nodig wel een bouwkundig advies geven
 • Carlijn Holtrop biedt aan om plenaire bijeenkomsten te begeleiden naar resultaat
 • Het Filmhuis biedt haar ruimte aan voor activiteiten van WeoD
 • Ongeveer 10 personen hebben aangegeven belangstelling te hebben om mee te doen.

RESULTATEN VAN DE BIJEENKOMST

Er zijn 4 werkgroepen en een coördinatiegroep gevormd. Sommige groepen hebben een concreet actieplan waar ze meteen mee van start gaan. Anderen bekijken nog wat er mogelijk is.

WONEN EN ZONNEENERGIE

Een groep van 6 personen wisselt ervaring en interesses uit. Email adressen worden uitgewisseld en Ruud Meertens stelt zich beschikbaar als contactpersoon. Informatie verzamelen over alternatieve vormen van energievoorziening zoals waterstof behoort tot de acties. Verdere plannen volgen.

WONEN EN ISOLATIE

6 Personen wisselen kennis en ervaring uit rondom isoleren. Het belang en de techniek van isoleren is duidelijk. De vraag is:

 • Waar vindt je betrouwbare bedrijven die kwaliteit leveren en zich aan afspraken houden
 • Zijn er subsidies beschikbaar, individueel of collectief
 • Valt er met collectief inkopen substantieel te bezuinigen?

Actie:

 • Email adressen uitwisselen
 • Gezamenlijk de gemeentelijk info avond over collectieve inkoop bezoeken
 • Gemeente aanbod controleren op kwaliteit en prijs in relatie tot andere aanbieders. Ook voor kwaliteit van het maatwerk advies
 • Einddoel is uitvoeren van woningisolatie op basis van kennis en inzicht.

DUURZAAM VERVOER

2 Personen hebben belangstelling om de mogelijkheden van een elektrische deelauto te onderzoeken. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden. Ze gaan onderzoeken:

 • Welke organisaties bestaan er op dit gebied en wat de voorwaarden voor aansluiting / gebruik zijn
 • Wat zijn werkbare verhoudingen tussen aantal auto’s : aantal gebruikers
 • Contact met de Stenenkruisgroep is/wordt gelegd om kennis te delen
 • Onderzoeken of er op kleine schaal een eerste pilot kan worden opgezet.

Contactpersonen: Joan Merens en Jos Janssen

GROEN

4 Personen bespreken de punten die uit de infoavond zijn voortgekomen.

 • Besloten wordt om kennis te verzamelen om regenwater opvang en gebruik in de buurt te promoten.
 • Er zijn een aantal moestuinen in de buurt die slecht deels gebruikt worden. Zijn er belangstellenden voor het bewerken van een moestuin in de buurt en is dit realistisch?
 • Het afvalscheiding en ophaal systeem kan duurzamer en effectiever. De gemeente zou daarover benaderd kunnen worden.

COORDINATIEGROEP

De coördinatie wordt voorlopig informeel en klein gehouden. Als er noodzaak blijkt te zijn kan altijd een juridische status nog overwogen worden. Een coördinatiegroep is noodzakelijk om de samenhang tussen de werkgroepen en activiteiten te bewaren. Het is daarom wenselijk dat er van iedere werkgroep iemand plaats neemt in de groep. Vertegenwoordiging, netwerken en het onderhouden van externe contacten kan centraal door de coördinatiegroep gedaan worden.

Het WeoD initiatief valt of staat met het verzamelen, uitwisselen en toepassen van kennis. Een kerntaak van de coördinerende groep wordt daarom het opzetten en bijhouden van een website waar onderling gecommuniceerd kan worden, waar informatie van buiten gedeeld kan worden en waar nieuwe deelnemers terecht kunnen voor info.

Nu er, naast de initiatiefnemers, een webmaster en redacteuren naar voren zijn gekomen, begint een coördinerend groepje gestalte te krijgen.

HOE VERDER

 • De site wordt verder aangevuld en in gebruik genomen. Het wordt het contactmiddel van WeoD
 • Contacten leggen met vergelijkbare duurzaamheid initiatieven in de buurt om ervaring uit te wisselen
 • Onderzoeken of er belangstelling is voor een samenwerking met de groep Stenenkruis en Heveadorp rond het lokale initiatief “10 Stappenplan naar een duurzame Woning” van Teus van Eck
 • Nadenken over een manier om resultaat van dit buurtinitiatief te meten